Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS thành lập bản đồ đất nhiễm mặn tại một số khu vực thuộc tỉnh Đồng Nai
Mã số đề tài UDNGDP.04/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Cơ quan phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên ThS. Chu Xuân Huy
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 1.382.350.690 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
- Xây dựng hệ phương pháp thành lập bản đồ đất nhiễm mặn từ ảnh viễn thám và số liệu đo đạc thực tế
- Xây dựng các bản đồ phân bố đất nhiễm mặn từ ảnh viễn thám đa thời gian để phục vụ quản lý đất nhiễm mặn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Kết quả chính của đề tài
- Về khoa học:
o Xây dựng mô hình tính toán chỉ số đất nhiễm mặn từ dữ liệu ảnh vệ tinh đa phổ, đây là một ứng dụng còn chưa phổ biến tại Việt Nam.
o Thành lập bản đồ đất nhiễm mặn tại khu vực nghiên cứu, và cơ sở dữ liệu đi kèm bao gồm: Bản đồ đất nhiễm mặn qua các thời kỳ, ảnh vệ tinh, số liệu đo đạc thực địa, phản xạ phổ của đất nhiễm mặn
o Tiếp tục nâng cấp, phát triển thêm công cụ phần mềm RESPEED ứng dụng viễn thám và GIS trợ giúp phát triển kinh tế xã hội tại tỉnh Đồng Nai
o Đăng được các bài báo tại tạp chí khoa học và tạp chí của địa phương
- Về ứng dụng:
o Đào tạo, chuyển giao công nghệ cho địa phương công cụ phần mềm RESPEED, bước đầu đơn vị tiếp nhận là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Dự kiến sẽ triển khai sau khi đề tài được nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
o Cơ sở dữ liệu, và hệ phương pháp thành lập bản đồ đất mặn sẽ được bàn giao và được ứng dụng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai tại Đồng Nai.
Những đóng góp mới
- Nghiên cứu, xây dựng mô hình tính toán chỉ số đất mặn từ dữ liệu ảnh vệ tinh, đặc biệt là dữ liệu ảnh VNREDSat-1 là một trong số ít nghiên cứu về đất mặn sử dụng ảnh viễn thám tại Việt Nam.
Trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế tại địa phương, đề tài đã nâng cấp, phát triển thêm chức năng cho công cụ phần mềm đã chuyển giao cho địa phương từ đề tài trước đó. Qua đó cung cấp thêm nguồn thông tin từ dữ liệu ảnh viễn thám hỗ trợ công tác quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Sản phẩm của đề tài: 
- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
o Nghiên cứu chiết tách thông tin đất nhiễm mặn từ dữ liệu Sentinel-2, thử nghiệm tại tỉnh Đồng Nai, Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, trang 59-67, số 40, năm 2020, ISSN 0866-7608
o Theo dõi diễn biễn đất mặn bằng công nghệ viễn thám: Hướng đi tiềm năng cho công tác quản lý đất đai tại Đồng Nai, Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, trang 46-50, số 3 năm 2022
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
o Cơ sở dữ liệu về đất nhiễm mặn gồm: bản đồ hiện trạng đất nhiễm mặn qua các thời kì 2016, 2108, 2021; dữ liệu ảnh vệ tinh, bình đồ ảnh Sentinel-2; số liệu đo đạc thực địa; đặc điểm phản xạ phổ của điểm lấy mẫu (thể hiện qua đường cong phản xạ phổ)
o Công cụ phần mềm tính toán chỉ số đất nhiễm mặn từ dữ liệu ảnh vệ tinh, RESPEED.
o Hệ phương pháp thành lập bản đồ đất nhiễm mặn từ ảnh viễn thám và số liệu đo thực tế
Tất cả các sản phẩm này sẽ được lưu trữ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cũng như Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Địa chỉ ứng dụng
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn
Kiến nghị

Mô hình đã xây dựng và công cụ phần mềm RESPEED đơn giản, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí, được nhóm thực hiện đề tài phát triển ngoài việc được chuyển giao cho Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai, cần được phổ biến, chuyển giao, khai thác sử dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở các cơ quan, ban ngành khác ở địa phương, nhất là các lĩnh vực liên quan đến quản lý, quy hoạch lãnh thổ, tài nguyên môi trường.

Ảnh nổi bật đề tài
1680589490725-7.png