Thông tin Đề tài

Tên đề tài Thiết kế, chế tạo robot đồng diễn dạng người
Mã số đề tài VAST01.09/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên ThS. Nguyễn Tấn Nó
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm robot đồng diễn, có thể thực hiện động tác nhảy múa khác nhau phục vụ cho mục đích giải trí, với các khớp được điều khiển bằng động cơ IP servo loại nhỏ.

Kết quả chính của đề tài

Về ứng dụng:
-    Humanoid Robot loại nhỏ và hệ điều khiển robot đồng diễn dựa trên Kinect. Thông số kỹ thuật: Bậc tự do: ≥14, Điện áp: DC-5V, Dòng điện: 3000 mAh, Khối lượng: (0.5kg- 5kg),
-    Bộ hồ sơ thiết kế Humanoid robot.
Về khoa học:
-    Hỗ trợ đào tạo 01 TS
-    02 bài báo hội nghị quốc tế

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
•    Tan-No Nguyen, Thanh-Binh Pham, Van-Trong Hoang, Tan-Tien Nguyen, Viet-Long Nguyen, Nguyen-Vu Truong, "Efficient Sensorless Speed Estimation of Electrical Servo Drives Using a Full-Order Nonsingular Terminal Sliding Mode Observer", Mathematical problems in Engineering, vol.2021, Article ID 8175848, 8 pages, 2021.
•    Trong-Toan Tran, Tan-No Nguyen, Duc-Duy Nguyen, Viet-Long Nguyen, Nguyen-Vu Truong, "Robust Adaptive Output Feedback Control for a Class of Underactuated Aerial Vehicles with Input and Output Constraints", Mathematical problems in Engineering, vol.2020, Article ID 7193136, 18 pages, 2020.

Những đóng góp mới

Sản phẩm của đề tài là một humanoid robot 18 bậc tự do, có thể thực hiện được các động tác đồng diễn với con người thông qua tín hiệu phân tích từ Kinect Camera.

Ảnh nổi bật đề tài
1671512158346-181.png