Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu công nghệ sản xuất đồ uống lên men probiotic từ một số loài rong đỏ Việt Nam
Mã số đề tài ĐLTE00.05/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình hỗ trợ cán bộ trẻ của Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Võ Thành Trung
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được quy trình sản xuất đồ uống lên men probiotic từ nguyên liệu rong đỏ tại Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Chọn được loài Hydropuntia eucheumatoides làm đồ uống lên men
H. eucheumatoides được thủy phân bởi hổn hợp enzyme Viscozyme L và Lactozyme sau đó dịch thủy phân được lên men bởi hai chủng Lactobacillus casei và Saccharomyces boulardii để tạo ra đồ uống.
Đồ uống này đã xác định các chỉ tiêu an toàn thực phẩm
Chứng minh được đồ uống lên men từ rong H. eucheumatoides thể hiện hoạt tính chống oxy hóa và hoạt tính enzym để chỉ ra đây là đồ uống probiotic
Về ứng dụng: tạo ra sản phẩm đồ uống có giá trị dinh dưỡng và giá tri kinh tế cao

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo công bố 1 bài báo SCIE và 02 VAST 02 có lời cảm ơn mã số đề tài
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể: 10 lọ đồ uống lên men rong đỏ lưu giữ tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang.
- Các sản phẩm khác: Quy trình công nghệ sản xuất đồ uống probiotic từ loài rong đỏ H. euchuematoides mô hình 5 lít/mẻ

Những đóng góp mới

Xây dựng được quy trình sản xuất đồ uống lên men probiotic từ nguyên liệu rong đỏ tại Việt Nam.

Kiến nghị

Xin Viện Hàn lâm cho phép tiếp tục  triển khai mô hình sản xuất thực nghiệm cho sản phẩm đồ uống lên men từ rong đỏ Việt Nam.

Ảnh nổi bật đề tài
1669963645073-150.jpg