Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, xác định các giai đoạn hoạt động magma - kiến tạo chính phần phía nam địa khối Kon Tum trên cơ sở tuổi đồng vị U-Pb trên zircon trong lưu vực Sông Ba
Mã số đề tài VAST05.02/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên ThS. Doãn Đình Hùng
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Làm sáng tỏ các giai đoạn magma - kiến tạo chính ở phần phía nam địa khối Kontum trên dựa trên tuổi đồng vị U-Pb trên zircon.

Kết quả chính của đề tài

Các kết quả xác định tuổi đồng vị U-Pb zircon trầm tích cát lòng sông thuộc lưu vực sông Ba cho thấy được phần phía nam địa khối Kon Tum tức thượng nguồn lưu vực sông Ba có các giai đoạn kiến tạo chính là Creta, Permi-Trias, Ordovic-Silur và tiền Cambri. Trong đó tuổi đồng vị U-Pb zircon trầm tích cát lòng sông thuộc lưu vực sông Ba thuộc kỷ Trias có tuổi trung bình từ 239-241 Tr.n chiếm đa số. Và đây cũng là lý do chúng tôi chọn granit Vân Canh là đối tượng nghiên cứu chính của đề tài này, nhằm là rõ được giai đoạn kiến tạo chính phần phía nam địa khối Kon Tum.
Đá granit Vân Canh đặc trưng thuộc granit loại S và được hình thành trong giai đoạn 244-225 Tr.n, điều này cho thấy sự tồn tại của magma Trias trong địa khối Kon Tum.
Các kết quả phân tích đồng vị Hf cho thấy tỷ lệ 176Lu/177Hf khá tương đồng với nhau, tập trung trong khoảng từ 0.282319 đến 0.282436 và giá trị ɛHf(t) dao động trong khoảng từ -11.1 đến -6.7 và tuổi mô hình TDM2 trong khoảng 1,70 Tỷ năm đến 1,97 Tỷ năm. Các kết quả trên cho thấy các vật liệu thành tạo nên đá granit phức hệ Vân Canh nhiều khả năng có cùng một nguồn gốc vật liệu và được hình thành chính bởi quá trình tan chảy lớp vỏ giai đoạn Paleoproterozoi.
Kết quả nghiên cứu của đề tài cho tuổi kết tinh của granit Vân Canh từ 244 Tr.n đến 225 Tr.n, và nó cũng khá tương đồng với granit Hải Vân thuộc dãy Trường Sơn. Do đó, granit Vân Canh có nguồn gốc từ sự tan chảy một phần của các đá thuộc lớp vỏ và bởi các sự kiện va chạm lục địa.
Sự va chạm lục địa hình thành nên đá granit Vân Canh trong giai đoạn Permi muộn - Trias sớm.

Sản phẩm đề tài:

- Sản phẩm nghiên cứu và phát triển công nghệ:
+ Bộ số liệu thạch học, địa hóa granit Vân Canh phần phía nam địa khối Kon Tum
+ Bộ số liệu tuổi đồng vị U-Pb zircon trong đá granit Vân Canh và trầm tích cát lòng sông thuộc lưu vực Sông Ba.
+ Báo cáo về các giai đoạn hoạt động magma – kiến tạo chính phần phía nam địa khối Kon Tum (trên cơ sở tuổi đồng vị U-Pb, zircon)
- Công bố:
+ 01 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục SCI-E.
+ 01 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục Scopus
+ 01 bài báo trên tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Đào tạo: Hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Những đóng góp mới

Có được bộ số liệu tuổi đồng vị U-Pb zircon trầm tích lòng sông thuộc lưu vực sông Ba và granit Vân Canh. Các kết quả này góp phẩn làm sáng tỏ các giai đoạn kiến tạo chính của khu vực nghiên cứu – phía nam địa khối Kon Tum. 

Kiến nghị

Với những kết quả đạt được Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu thêm và mở rộng đối tượng cũng như phạm vi nghiên cứu.

Ảnh nổi bật đề tài
1669274084583-136.png