Thông tin Đề tài

Tên đề tài Chế tạo thiết bị xử lý nước thải phòng khám nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước
Mã số đề tài UDSPTM.04/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Cơ quan phối hợp Cty TNHH Kỹ thuật môi trường Đức An
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình Phát triển công nghệ và Phát triển sản phẩm thương mại
Họ và tên ThS. Hoàng Thị Thu Hằng
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu cụ thể:
-  Chế tạo thành công 03 sản phẩm thiết bị xử lý nước thải phòng khám với công suất 200 L/ngđ; 500 L/ngđ và 1000 L/ngđ bằng công nghệ thiếu – hiếu khí kết hợp.
- Nước thải đầu ra của thiết bị xử lý nước thải phòng khám đạt QCVN 28:2010/BTNMT cột B.
- Thương mại hóa và bán được sản phẩm thiết bị xử lý nước thải phòng khám cho đúng đối tượng tiêu dùng, cụ thể là các phòng khám tư nhân có lượng nước thải phù hợp với công suất thiết kế như trong thuyết minh.
Mục tiêu lâu dài:
- Sản xuất và cung ứng sản phẩm thiết bị xử lý nước thải phòng khám cho ngành y tế.
- Giảm tải lượng ô nhiễm cho hệ thống nước mặt. Tạo ra được sản phẩm quốc nội mang tính ứng dụng cao cho lĩnh vực môi trường.

Kết quả chính của đề tài

Sản phẩm đề tài:

- Sản phẩm thương mại hóa:
+ 03 thiết bị công suất 200L/ng.đ; 500L/ng.đ và 1000L/ng.đ
+ Đã bán được 02 thiết bị công suất 200L/ng.đ; 500L/ng.đ;
+ Lưu kho: 01 thiết bị công suất 1000L/ngđ đang lưu tại Cty TNHH Kỹ thuật môi trường Đức An.
- Sản phẩm công bố: 01 văn bản chấp nhận đơn kiểu dáng công nghiệp.
- Sản phẩm khác: Báo cáo tổng kết

Địa chỉ ứng dụng

- Bs. Lê Bá Thạo - Phòng khám tư nhân. Địa chỉ: TDP Tháp Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại: 0973578185    
- Cty TNHH Thiết bị CN Môi Trường HTC Việt Nam. Địa chỉ: Số 22A ngách 1150/1 Đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT. 0968099310   

Ảnh nổi bật đề tài
1669190403589-131.png