Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phát triển các lớp phủ chịu mài mòn, bền ăn mòn cho bề mặt kim loại trên cơ sở polymer và các hợp chất hữu cơ amphiphilic
Mã số đề tài QTBY02.01/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Cơ quan phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên PGS.TS. Tô Thị Xuân Hằng
Thời gian thực hiện 01/04/2019 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Phát triển hệ lớp phủ kị nước chống ma sát, bền ăn mòn trên cơ sở polyme và màng mỏng hữu cơ amphiphilic đơn lớp và đa lớp được tạo trên bề mặt polyme bằng các phương pháp Langmuir-Blodgett (LB), tạo màng li tâm và tự sắp xếp.

Kết quả chính của đề tài

Đã chế tạo thành công các hệ lớp phủ polyuretan/oligomethylsiloxane, polyuretan/perfluorohexadecan, polyuretan/axit behenic và  polyuretan/ axit stearic bằng phương pháp tạo màng li tâm và polyuretan/2.4-heneicosanedion bằng phương pháp Langmuir–Blodgett trên nền thép. Kết quả đánh giá tính chất ma sát sát, tính kị nước và độ bền ăn mòn cho thấy, các màng mỏng perfluorohexadecan, 2.4-heneicosanedion và axit behenic có tác dụng tăng đáng kể độ bền ăn mòn và tính kị nước của màng  polyuretan. Góc tiếp xúc cao nhất thu được với màng perfluorohexadecan, đạt 116o.

Sản phẩm của đề tài:

- Các bài báo đã công bố:  
1. Tribological and Anticorrosion Behavior of Coating Systems Based on Polyurethane and Organic Silicon Compounds, A. E. Salamianski, V. E. Agabekov, I. G. Chishankov, Y. V. Matveenko, G. B. Melnikova, Thuy Duong Nguyen, Ke Oanh Vu, Gia Vu Pham, Anh Truc Trinh, Dai Lam Tran, and Thi Xuan Hang To, Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 2021, Vol. 57, No. 5, pp. 1034–1039.
2. Steel surface protection with coatings based on polyurethane and silicon organic compounds, Aliaksandr E. Salamianski, Academician Vladimir E. Agabekov, Ignat G. Chishankov, Yuri V. Matveenko,Galina B. Melnikova, To Thi Xuan Hang, Nguyen Thuy Duong, Vu Ke Oanh, Tran Dai Lam, Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus, 2020, vol. 64, no. 1, рр. 50-54.
- Đào tạo: hướng dẫn 1 cử nhân

Những đóng góp mới

Đã chế tạo được các hệ lớp phủ kị nước, bền ma sát, bảo vệ chống ăn mòn cho thép trên cơ sở polyuretan và màng mỏng perfluorohexadecan  và axit behenic bằng phương pháp tạo màng li tâm và hệ lớp phủ polyuretan/2.4-heneicosanedion bằng phương pháp Langmuir-Blodgett.

Kiến nghị

Đề tài đã chế tạo thành công các hệ lớp phủ kị nước, bền ma sát, bảo vệ chống ăn mòn cho thép trên cơ sở polyuretan và các màng mỏng hữu cơ amphiphilic. Thông qua đề tài, nhóm nghiên cứu đã hợp tác nghiên cứu với với Viện Vật liệu mới, Viện Hàn lâm khoa học Belarus và nâng cao trình trình độ trong chế tạo màng mỏng và màng siêu kị nước. Chúng tôi rất mong Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ủng hộ để tiếp tục phát triển hợp tác này.

Ảnh nổi bật đề tài
1666772109983-87.png