Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phát triển và thương mại hóa sản phẩm thực phẩm chức năng chứa polyphenol, chlorophyll từ cây ngô
Mã số đề tài UDSPTM.04/20-21
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Cơ quan phối hợp Công ty TNHH Nutrimend Solutions
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình Phát triển công nghệ và Phát triển sản phẩm thương mại
Họ và tên PGS. TS. NCVC. Đặng Xuân Cường
Thời gian thực hiện 01/01/2020 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 1.026.636.900đ
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Phát triển và thương mại hóa sản phẩm thực phẩm chức năng chứa polyphenol, chlorophyll từ cây ngô

Địa chỉ ứng dụng

1) Hộ Kinh doanh Nước uống dinh dưỡng haison care, khu phố phước hậu 1, P9, Tp Tuy Hòa, t. Phú Yên; (2) Hợp tác xã Nông lâm Nghiệp và Dịch vụ Liên Xuân Phát, t. Xuân Trung, x. An Xuân, h. Tuy An, t. Phú Yên; (3) Viện Khoa học Kinh tế và Công nghệ Sài Gòn, 104 Chu Văn An, P25, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh; (4) Nguyễn Mạnh Tuấn, x. Đồng Lạc, h. Chương Mỹ, Tp. Hà Nội.

 

Kiến nghị

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện và đa dạng hóa các sản phẩm giá trị gia tăng từ cây ngô theo chuỗi công nghệ và thử nghiệm trên gia súc.

Ảnh nổi bật đề tài
1665977152198-77.png