Thông tin Đề tài

Tên đề tài Thiết kế, mô phỏng thiết bị cầm tay định lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau ăn lá
Mã số đề tài GUST.STS.ĐT2018-CH01
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Học viện Khoa học và Công nghệ
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình sau tiến sỹ tạo nguồn lực khoa học công nghệ cho Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Ngô Việt Đức
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 31/12/2021
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Trong khuôn khổ đề tài này, chúng tôi tập trung vào việc định lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau sử dụng phương pháp quang phổ phản xạ của lá rau mà không phá hủy rau. Đồng thời bước đầu thiết kế, xây dựng, mô phỏng thiết bị cầm tay để định lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đề tài phát triển phương pháp định lượng dư lượng thuốc BVTV trong 5 loại rau ăn lá bằng phương pháp quang phổ phản xạ.
Về ứng dụng: Đề tài ứng dụng kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV trong rau ăn lá để thiết kế, mô phỏng thiết bị cầm tay định lượng dư lượng thuốc BVTV.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố:
Viet-Duc Ngo, Le-Tuan-Anh Hoang, Van-Cong Pham, Van-Hieu Ngo, Phuong-Ha Tran. Estimation of pesticide residues on leafy vegetables using a developed handheld spectrometer. Biointerface Research in Applied Chemistry 12(6): 8163-8173.
Ngô Việt Đức, Hoàng Lê Tuấn Anh, Trần Phương Hà, Hoàng Ngọc Lin, Lê Cảnh Việt Cường. Phát triển thiết bị cầm tay đo quang phổ phản xạ của một số loại rau ăn lá tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 19(12): 1648-1661.
- Sản phẩm khoa học công nghệ:
Thiết bị cầm tay dạng thử nghiệm dùng định lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau
+ Bản mô tả thiết bị
+ Bản hướng dẫn sử dụng thiết bị
+ Phụ kiện kèm theo thiết bị: cáp sạc, usb cài đặt

Những đóng góp mới

- Đề tài đưa ra được phương pháp định lượng dư lượng thuốc BVTV trong rau ăn lá bằng phương pháp không phá hủy sử dụng dữ liệu quang phổ phản xạ của lá rau.
- Từ kết quả phân tích, nhóm nghiên cứu lựa chọn các linh kiện có sẵn trên thị trường để phát triển, thiết kế, mô phỏng thiết bị cầm tay định lượng dư lượng thuốc BVTV.

Địa chỉ ứng dụng

Các doanh nghiệp, viện nghiên cứu có nhu cầu.

Kiến nghị

Thiết bị cầm tay vẫn đang là sản phẩm thử nghiệm cần được cải tiến hơn và đưa vào thực tế sử dụng. Chủ nhiệm đề tài kính mong Học Viện Khoa Học và Công Nghệ tạo điều kiện để phát triển, cải thiện sản phẩm thiết bị cầm tay định lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau ăn lá.
Sản phẩm là nền tảng để hoàn thiện, nâng cấp và cải thiện thiết bị trong tương lai như tích hợp thêm màn hình ngay trên thiết bị, hiển thị các thông số cần thiết trên thiết bị, kết nối với điện thoại thông minh.

Ảnh nổi bật đề tài
1665558350469-67.jpg