Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của quả me rừng (Phyllanthus emblica)
Mã số đề tài UDPTCN 06/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình Phát triển công nghệ và Phát triển sản phẩm thương mại
Họ và tên GS. TS. Nguyễn Mạnh Cường
Thời gian thực hiện 01/03/2016 - 31/03/2021
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu thành phần hoá học và đánh giá tác dụng sinh học từ quả Me rừng, tạo sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh gan.

Kết quả chính của đề tài

Về công nghệ:
- Đã xây dựng quy trình tạo chế phẩm quả Me rừng quy mô 3 kg nguyên liệu /mẻ. Chế phẩm không gây độc trên động vật thí nghiệm và có tiềm năng phát triển thành sản phẩm hoá dược có tác dụng chống oxi hoá và bảo vệ gan
Về khoa học:
- Cao chiết PE từ quả me rừng có tác dụng chống oxi hóa trên mô hình DPPH và MDA và tác dụng bảo vệ tế bào gan in vitro.
- Từ cao chiết PE từ quả me rừng, đã phân lập được 05 hợp chất gồm: acid gallic, metylgallat, quercetin, kaemferol, và kaempferol 3-O-glucopyranoside.
- Đã nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan của cao chiết PE trên mô hình chuột BALB/c gây độc gan bằng paracetamol. Kết quả nghiên cứu cho thấy dịch chiết methanol có tác dụng bảo vệ gan tốt ở liều 500mg/kg P có tác dụng bảo vệ gan gần bằng đối chứng dương Silymarin ở liều 50mg/kgP.
- Đã nghiên cứu độc tính cấp của chế phẩm PE trên chuột. Kết quả nghiên cứu cho thấy chế phẩm PE không độc
Về ứng dụng:
- Đã xây dựng quy trình chiết xuất chế phẩm PE quy mô 3kg nguyên liệu/mẻ, thu được 110 g sản phẩm / mẻ. Đã tiến hành sản xuất 3 mẻ, thu được 330 g sản phẩm.
- Đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở của chế phẩm từ quả Me rừng ứng dụng trong sản phẩm hoá dược hỗ trợ và điều trị các bệnh về gan.
Sản phẩm cụ thể giao nộp:
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
Sáng chế: Quy trình chiết hỗn hợp polyphenol có tác dụng chống oxi hoá và bảo vệ gan từ quả me rừng, Số 2767, theo quyết định số 1902w/QĐ-SHTT, ngày 09/12/2020.
- Các bài báo đã công bố (liệt kê)
Nguyen Manh Cuong, Pham Ngoc Khanh , Tran Thu Huong, Vu Thi Ha, Hoang Thi Ngoc Anh, Do Thi Thao, Nguyen Thị Cuc, To Dao Cuong, ANTIOXIDANT, LIPID PEROXIDATION INHIBITORY ACTIVITIES, AND HEPATOPROTECTIVE ACTIVITY OF SOLVENT EXTRACTS OF PHYLLANTHUS EMBLICA L. FRUITS , Vietnam Journal of Science and Technology 60(1) (2022).(Chấp nhận đăng).
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
Chế phẩm PE, lưu giữ tại phòng Hoạt chất sinh học-Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Những đóng góp mới

- Chế phẩm PE ở liều 500mg/kg thể trọng/ngày có tác dụng bảo vệ gan tốt thông qua tác dụng làm giảm nồng độ AST, ALT, MDA, LDH, cholesterol, bilirubin và hạn chế được một phần tổn thương gan gây ra bởi CCl4 trên chuột nhắt trắng dòng BALB/c.
- Đã xây dựng quy trình chiết xuất chế phẩm PE ở quy mô 3kg nguyên liệu/mẻ.
- Đã xây dựng TCCS của chế phẩm PE giàu polyphenol và hợp chất gallic acid.
Đề tài đã nghiên cứu thành công qui trình công nghệ chiết xuất chế phẩm từ quả me rừng có tác dụng chống oxi hoá và bảo vệ gan. Đây cơ sở phát triển các sản phẩm bảo vệ sức khoẻ từ quả me rừng ở Việt Nam.

Kiến nghị

- Với những kết quả đạt được, tập thể các cán bộ thực hiện đề tài kính đề nghị Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên tạo điều kiện giúp đỡ để có thể tiếp tục phát triển đề tài theo hướng nghiên cứu tạo chế phẩm dược phẩm phục vụ trong đời sống.
- Phát triển sản phẩm PE có tác dụng bảo vệ gan.
- Hỗ trợ tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ cao cồn (chứa popyphenol và gallic acid là thành phần chính) có tác dụng hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ và hạ cholesterol.
Chủ nhiệm nhiệm vụ cam kết chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin nêu trên.

Ảnh nổi bật đề tài
1654679717127-34. nmc.png