Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu thảm thực vật biển tại đảo Phú Quí, Thổ Chu và Nam Du
Mã số đề tài QTRU04.07/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Cơ quan phối hợp Phân viện Viễn Đông- Viện Hàn lâm Khoa học Nga- Liên bang Nga
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên ThS. Chu Xuân Huy
Thời gian thực hiện 01/06/2018 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 1.200 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung: Ứng dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu thảm thực vật biển. Đối tượng nghiên cứu cụ thể trong nhiệm vụ này là cỏ biển và rong. Khu vực nghiên cứu là vùng biển ven bờ của các đảo Phú Quí, Thổ Chu và Nam Du.
Mục tiêu cụ thể:
•    Thu thập dữ liệu về thảm thực vật biển tại đảo Phú Quí, Thổ Chu và Nam Du
•    Nghiên cứu, xác lập cơ sở khoa học và phương pháp giải đoán ảnh viễn thám để xác định sự phân bố thảm thực vật biển. Tăng cường hợp tác quốc tế với đối tác Nga.

 

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh về khả năng có thể sử dụng viễn thám trong nghiên cứu biển nói chung và các đối tượng thực vật dưới đáy biển nói riêng.
- Chúng tôi đã thành công trong việc lựa chọn phương pháp, xây dựng và phát triển thuật toán loại trừ ảnh hưởng tầng nước để xác định phản xạ phổ tầng đáy các khu vực biển nông, ven bờ từ nguồn dữ liệu ảnh viễn thám kết hợp với các số liệu đo thực địa bằng các thiết bị đo phổ trong các tầng nước biển.
- Nghiên cứu cũng xác định được một phương pháp khá hiệu quả để sử dụng ảnh viễn thám xác định diện tích phân bố cỏ biển ở khu vực nghiên cứu.
Về sản phẩm có thể ứng dụng:  
Nghiên cứu của chúng tôi có thể đóng góp một số sản phẩm như sau:
- Bộ dữ liệu khảo sát thực địa ven bờ khu vực đảo Phú Quí có thể sử dụng cho các nghiên cứu biển khác.
- Phần mềm công cụ tính toán loại trừ ảnh hưởng tầng nước lên phản xạ phổ tầng đáy được phát triển để chạy trên nền tảng mã nguồn mở có thể sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu ở các khu vực biển nông, ven bờ.
- Các bản đồ chuyên đề phân bố cỏ biển quanh khu vực đảo nghiên cứu mặc dù còn cần phải cải thiện chất lượng hơn nữa nhưng cũng có thể sử dụng cho công tác điều tra, quy hoạch và quản lý lãnh thổ khu vực nghiên cứu.
Về công bố:
Đã đăng  được 01 Bài báo đăng trên tạp chí SCIE : Water, Volume 12, Issue 9 với tiêu đề:
“A Simple Empirical Band-Ratio Algorithm to Assess Suspended Particulate Matter from Remote Sensing over Coastal and Inland Waters of Vietnam: Application to the VNREDSat-1/NAOMI Sensor”.

Sản phẩm cụ thể giao nộp:

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
“A Simple Empirical Band-Ratio Algorithm to Assess Suspended Particulate Matter from Remote Sensing over Coastal and Inland Waters of Vietnam: Application to the VNREDSat-1/NAOMI Sensor”.
Dat Dinh Ngoc, Hubert Loisel, Vincent Vantrepotte, Huy Chu Xuan, Ngoc Nguyen Minh, Charles Verpoorter, Xavier Meriaux, Hanh Pham Thi Minh, Huong Le Thi, Hai Le Vu Hong and Thao Nguyen Van.

Ảnh nổi bật đề tài
1654677348703-32. chu xuân huy.png