Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phát triển sản phẩm DNACAN hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa
Mã số đề tài UDSPTM-02/19-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Họ và tên PGS.TS. Lê Quang Huấn
Thời gian thực hiện 01/01/2019 - 30/06/2021
Tổng kinh phí 700 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu tạo sản phẩm  hướng  đích tế bào gốc ung  thư bằng công nghệ gen ứng dụng trong phòng ngừa và điều trị ung thư.
Mục tiêu cụ thể: Hoàn thiện quy trình và sản xuất DNACAN sử dụng chất mang DNA  tái tổ hợp để hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa ở quy mô 500 sản phẩm/mẻ (20 mg DNA tái tổ hợp).

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
Kết quả của Dự án về cơ bản đạt được các sản phẩm đã đăng ký trong Thuyết minh cả về số lượng và chất lượng. Sản phẩm tạo ra dễ dàng hấp thu với cơ thể, quá trình tạo sản phẩm thân thiện với môi trường do không sử dụng dung môi hữu cơ và các hóa chất độc hại. Kết  quả thử tác dụng dược lý mở ra hy vọng mới cho những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là ung  thư  gan, với  giá thành cạnh tranh. Việc tạo ra sản phẩm sau dự án mở ra một hướng mới  trong việc phát triển thuốc hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa nói  chung và ung thư  gan nói riêng, thân thiện với cơ thể con người và ít tác dụng phụ. Kết quả cụ thể của Dự án:  (1)  Đã hoàn thiện quy trình sản xuất DNACAN ở quy mô Pillot và đã sản xuất được 5000 sản phẩm; (2) Đã xây dựng Tiêu chẩn cơ sở của sản phẩm; (3) Đã công bố 01 bài báo khoa học, đăng ký 01 bản quyền sáng chế mới; (4) Tham gia công tác đào tạo: Hướng dẫn 2 học sinh đoạt giải nhì Quốc gia; (5) Sản phẩm được công nhận “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe” do Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp; (6) Sản phẩm đã được thương mại, bước đầu nhằm đánh giá thị trường và hiệu quả trong hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa.
-    Về ứng dụng: Sản phẩm đã bước đầu được thương mại, bước đầu nhằm đánh giá thị trường và hiệu quả trong hỗ trợ điều trị ung thư đường tiêu hóa.

Những đóng góp mới

Dự án UDSPTM-02/19-20 được thực hiện dựa trên sáng chế đã được Bộ Khoa học:  “Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1462, theo quyết định số 74812/QĐ-SHTT, cấp ngày 21.11.2016: Phân tử axit nucleic vận chuyển thuốc hướng đích để điều trị bệnh ung thư”. Dự án đã xây dựng được phương pháp khuếch đại DNA bằng công nghệ RPA (Recombinase polymerase amplification, RPA) là công nghệ khuếch đại gen không cần thiết bị biến nhiệt và có thể thực hiện được ở quy mô Pilot đảm bảo đủ lượng DNA, một trong các nguyên liệu chính của sản phẩm DNACAN.

Địa chỉ ứng dụng

Công ty Dược phẩm Vinh Gia

Kiến nghị

Tiếp tục nghiên cứu đánh giá khả năng  ức chế đối với ung thư gan để phát triển thành sản phẩm ung thư gan sau khi thử nghiệm lâm sàng. Chuyển giao Công nghệ cho Công ty cổ phần SPM để đánh giá tiếp hiệu quả, thương mại hóa sản phẩm và có hướng đánh giá lâm sàng để phát triển thành thuốc mới.

Ảnh nổi bật đề tài
1640678118035-178. lqhuan.png