Thông tin Đề tài

Tên đề tài Giải trình tự denovo virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bằng hệ máy giải trình tự thế hệ mới Pacbio SEQUEL
Mã số đề tài CT0000.05/20-20
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Họ và tên GS.TS. Trương Nam Hải
Thời gian thực hiện 01/03/2020 - 30/06/2021
Tổng kinh phí 1.000 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-    Phân lập, nuôi cấy, tách chiết ARN tổng số, tổng hợp cDNA mạch đơn và mạch đôi của virus
-    Giải trình tự toàn bộ hệ gen chủng virus SARS-CoV-2 bằng hệ giải trình tự đoạn dài Pacbio SEQUEL
-    Lắp ráp và chú giải hệ gen virus làm tiền đề cho các nghiên cứu liên quan đến việc phát triển vaccine phòng chống COVID-19, góp phần ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp COVID-19 đang xảy ra tại Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:
- Phân lập, nuôi cấy, tách chiết ARN tổng số, tổng hợp thành công cDNA sợi đôi của virus Sars-CoV-2
- Giải trình tự thành công toàn bộ hệ gen virus Sars-CoV-2 tại Việt Nam trong thời gian rất ngắn (48h)
- Lắp ráp và chú giải đầy đủ hệ gen virus Sars-CoV-2 tại Việt Nam.

 

Những đóng góp mới

Về khoa học:
- Bước đầu ứng dụng thành công phương pháp giải trình tự mới, nhanh, chính xác trong thời gian ngắn (48h)
- Mở ra hướng hợp tác mới với Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Về đào tạo:
- Đào tạo nguồn nhân lực làm chủ công nghệ mới.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1637570875055-giaitrinhtugen.jpg