Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm phân bón lá sinh học giàu oligocarrageenan và phân vi sinh chức năng từ sinh khối rong sụn (Kappaphycus alvarezii) nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất một số cây trồng quan trọng (Cà phê, ngô) tại các tỉnh Tây Nguyên
Mã số đề tài TN18/C06
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 2016-2020
Họ và tên TS. NCVC. Phạm Trung Sản
Thời gian thực hiện 01/07/2018 - 31/03/2021
Tổng kinh phí 7.900 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

- Hoàn thiện quy trình công nghệ hoàn chỉnh để tạo các sản phẩm phân bón mới an toàn, giá thành thấp, thân thiện môi trường từ sinh khối rong sụn (Kappaphycus alvarezii) và ứng dụng thành công công nghệ ở quy mô pilot gồm: Tách chiết điều chế phân bón lá giàu oligocarrageenan; tạo chế phẩm phân vi sinh chức năng sử dụng vi sinh vật bản địa (vi khuẩn cố định đạm Azotobacter spp. và Bacillus mucilaginosus) từ bã sinh khối rong sụn sau tách chiết.
- Xây dựng các quy trình sản xuất và sử dụng hiệu quả cho cà phê, ngô sử dụng các chế phẩm phân bón mới được tạo ra.
- Đa dạng hóa sản phẩm đầu ra cho rong sụn góp phần phát triển nghề nuôi trồng loại rong này tại các tỉnh Nam Trung Bộ và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên, tạo liên kết phát triển kinh tế liên vùng Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Kết quả chính của đề tài

- Đã nghiên cứu và hoàn thiện quy trình nuôi trồng rong sụn Kappaphycus alvarezii đạt năng suất, chất lượng cao phục vụ sản xuất phân bón. Mô hình nuôi trồng giàn căng trên đáy phù hợp với các địa hình vùng nước cạn và mô hình giàn phao nổi phù hợp với vùng nước sâu đã được chuyển giao và tập huấn cho các hộ nông dân tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, năng suất đạt khoảng 10 tấn rong khô/năm đối với mỗi loại mô hình; đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững nguồn nguyên liệu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất phân bón;
- Đã xây dựng được bộ sưu tập vi sinh vật có khả năng cố định đạm và phân giải phốt pho phân lập tại vùng đất bản địa bao gồm 09 chủng Azotobacter spp và 33 chủng Bacillus mucilaginosus.
- Đã điều chế được phân bón lá giàu oligocarrageenan TN06-1 quy mô 300L/ngày; đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm và đánh giá hiệu quả của chế phẩm đối với cây ngô và cây cà phê thông qua các khảo nghiệm diện hẹp và triển khai trên mô hình 1 hecta tại Tây Nguyên;
- Đã sử dụng bã rong sụn sau chiết phân bón lá, kết hợp với vi sinh vật bản địa để điều chế phân hữu cơ vi sinh TN06-2, quy mô pilot; đã xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm và đánh giá hiệu quả của chế phẩm trên các loại cây trồng (ngô và cà phê) qua các khảo nghiệm diện hẹp và triển khai trên mô hình 1 hecta tại Tây Nguyên;
- 02 quy trình sản xuất, bao gồm: 01 quy trình sản xuất chế phẩm phân bón lá giàu oligocarrageenan TN06-1, quy mô 300L/ngày;  01 quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ bã rong sụn sau chiết phân bón lá, kết hợp với vi sinh vật bản địa TN06-2, quy mô pilot đã được hoàn thành;
- 03 quy trình sử dụng chế phẩm, bao gồm: 01 quy trình sử dụng phân bón lá TN06-1 cho cây ngô; 01 quy trình sử dụng chế phẩm phân bón lá TN06-1 cho cây cà phê; 01 quy trình sử dụng chế phẩm phân hữu cơ vi sinh TN06-2 cho cả hai loại cây ngô và cà phê đã được hoàn thành; Các quy trình sử dụng cho thấy năng suất cây trồng tăng, khả năng chống chịu sâu bệnh được cải thiện rõ rệt và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Cụ thể:

  • Phân bón lá TN06-1 làm tăng năng suất thu hoạch hạt ngô lên 18,3 %, lợi nhuận tăng 33,6 %, tương đương 6,54 triệu đồng/ha.
  • Phân bón lá TN06-1 làm tăng năng suất thu hoạch hạt cà phê nhân lên 11 %, lợi nhuận tăng 23,5 %, tương đương 13,7 triệu đồng/ha.
  • Phân bón hữu cơ vi sinh  TN06-2 làm tăng năng suất thu hoạch hạt ngô lên 16,53 %, lợi nhuận tăng 8,3 %, tương đương 1,4 triệu đồng/ha.
  • Phân bón hữu cơ vi sinh TN06-2 làm tăng năng suất thu hoạch hạt cà phê nhân lên 14,2 %, lợi nhuận tăng 17,1 %, tương đương 8,2 triệu đồng/ha.
Những đóng góp mới

- Đề tài đã xây dựng được một hệ thống công nghệ khép kín, không chất thải: từ nuôi trồng tạo nguồn nguyên liệu; thu hoạch và chiết xuất, thủy phân carrageenan điều chế phân bón lá giàu oligocarrageenan; bã rong sau điều chế phân bón lá được phối trộn cùng VSV bản địa để điều chế phân hữu cơ vi sinh. Đưa các sản phầm từ vùng biển lên phục vụ phát triển kinh tế Tây Nguyên, tạo ra một sợi dây liên kết vùng vô cùng chặt chẽ và hết sức ý nghĩa.
- Với lợi thế sản phẩm hiệu quả, giá thành hợp lý, kết quả của đề tài khi được triển khai sẽ góp phần ổn định sản xuất cho cây trồng tại các tỉnh Tây Nguyên theo hướng bền vững. Theo ước tính khi áp dụng kết quả của đề tài, dự kiến sẽ giảm được lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật nhưng vẫn đảm bảo năng suất cây trồng. Sản phẩm thu hoạch đạt chất lượng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tạo tiền đề cho việc mở rộng thị trường xuất khẩu, khẳng định giá trị nông sản, từ đó gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Bằng việc sử dụng bổ sung xúc tác oxy già H2O2 với nồng độ 1 %, dịch oligocarrageenan thu được trong sản phẩm phân bón lá có trọng lượng phân tử thấp (< 5 kDa), phù hợp và nâng cao hiệu suất kích thích sinh trưởng cũng như năng suất cây trồng, một chế phẩm oligo sinh học chưa có trong bất kỳ sản phẩm phân bón nào trên thị trường Việt Nam.
- Với việc phối trộn các phụ gia, đặc biệt là bổ sung chất bảo quản nano bạc với nồng độ 50 ppm, sản phẩm phân bón có khả năng bảo quản đến 36 tháng, chống phân hủy sinh học.
- Đã xây dựng được bộ sưu tập vi sinh vật có khả năng cố định đạm và phân giải phốt pho phân lập tại vùng đất bản địa bao gồm 09 chủng Azotobacter spp và 33 chủng Bacillus mucilaginosus.

Khu vực nghiên cứu

Trung tâm nghiên cứu Đất, phân bón và môi trường Tây Nguyên (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa)

Kiến nghị

Cần xúc tiến thương mại hóa các sản phẩm của đề tài, góp phần ổn định sản xuất cho cây trồng tại các tỉnh Tây Nguyên nói riêng và các địa phương theo hướng bền vững, khẳng định giá trị và chất lượng nông sản.
Kiến nghị phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu Đất, phân bón và môi trường Tây Nguyên (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa) thiết lập trung tâm sản xuất các dạng phân bón TN06-1 và TN06-2 tại Đăk Lăk với mục tiêu phát triển bền vững nền nông nghiệp thông minh tại vùng kinh tế Tây Nguyên.

 

Ảnh nổi bật đề tài
1636963240124-140. phạm trung sản.png