Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xử lý kim loại nặng (Fe, Mn) trong nước thải mỏ than bằng phương pháp chuyển hóa sinh học kết hợp với bãi lọc trồng cây nhân tạo
Mã số đề tài UDPTCN04/18-20/
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Họ và tên PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh
Thời gian thực hiện 01/04/2018 - 31/12/2020
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xử lý hiệu quả nước thải mỏ than bằng phương pháp thân thiện với môi trường, chi phí thấp

Kết quả chính của đề tài

Về công nghệ: Quy trình công nghệ xử lý Fe, Mn trong nước thải mỏ bằng đá vôi-vỏ trấu kết hợp với bãi lọc trồng cây nhân tạo qui mô pilot
Về khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được tập hợp trong Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và các bài báo. Đây là cở sở khoa học quan trọng góp phần giải quyết vấn đề môi trường trong ngành khai thác mỏ hiện nay bằng phương pháp thân thiện môi trường, rẻ tiền, dễ kiếm, khả năng áp dụng và triển khai tốt.
Về ứng dụng: Có thể áp dụng phổ cập công nghệ tại nhiều địa phương, nhiều loại nước thải bị ô nhiễm Fe, Mn. Kết quả của đề tài đặc biệt có thể áp dụng cho các khu khai thác than.

Những đóng góp mới

Nghiên cứu áp dụng công nghệ sinh học để xử lý ô nhiễm KLN dễ áp dụng và có giá thành thấp hơn so với các công nghệ nghệ hóa - lí khác hiện đang áp dụng. Cải tạo cảnh quan môi trường, cải thiện môi trường nước bị ô nhiễm kim loại nặng bằng phương pháp trên sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững kinh tế - xã hội và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Hệ thống xử lý nước thải này có thể áp dụng xử lý KLN Fe, Mn tại các mỏ khai thác than lộ thiên và hầm lò sau khi được hoàn thiện công nghệ ở quy mô lớn.

Sản phẩm đề tài

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 2541: Quy trình xử lý nước thải mỏ

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Hai Thi Do, Anh Thi Kim Bui, Mai Hoa Nguyen, Quan Tran Anh, Thao P.T. Vu, Ha K.T. Tran. “The treatment efficiency of Iron and Manganese in wastewater by Phragmites
australis combines limestone and rice husk”, Innovative water solutions for Vietnam and region, Vietnam international water week 2019
+ Hai Thi Do, Anh Kim Thi Bui, Son Thanh Le, Thao Phuong Thi Vu, Ha Kim Thi Tran, Hoa Mai Nguyen, Kien Tran Pham, “Study on the capability of treating Fe, Mn in the wastewater of several aquatic plant Species”, Journal of mining and earth sciences, Volume 60, Issue 6 - 2019

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
Quy trình công nghệ xử lý Fe, Mn trong nước thải mỏ bằng đá vôi-vỏ trấu kết hợp với bãi lọc trồng cây nhân tạo qui mô pilot

Ảnh nổi bật đề tài
1626852104020-85.kimanh 3.jpg