Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu cấu trúc nanô để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
Mã số đề tài KHCBVL.05/18-19
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Chương trình vật lý phát triển đến năm 2020-2021
Họ và tên Ứng Thị Diệu Thúy
Chức danh, học hàm, học vị chủ nhiệm PGS.TS.
Thời gian thực hiện 01/01/2018 - 31/12/2019
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Chế tạo thành công một số cấu trúc vật liệu (Au hoặc Ag) nanô dạng hạt hoặc đĩa phân bố đều thành mảng hai chiều (2D-array) có hiệu ứng tăng cường tán xạ Raman (SERS).
- Xây dựng quy trình phân tích dư lượng một số chất thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong thực phẩm ở nồng độ thấp đạt yêu cầu của Thông tư số 50/2016/TT-BYT

Kết quả chính của đề tài
- Về khoa học:
+ Chế tạo được các đế SERS trên cơ sở hạt nano Au, Ag, Au/Ag cấu trúc lõi/vỏ có kích thước và hình dạng khác nhau, có cộng hưởng plasmon ở vùng phổ tương ứng với phát xạ của một vài loại laser phổ biến (532 nm, 633 nm, 785 nm, 1064 nm).
+ Đã nghiên cứu các đặc trưng của các đế SERS chế tạo được.
+ Xây dựng được đường chuẩn phân tích dư lượng các thuốc trừ sâu carbaryl, methyl parathion, phosmet. 
+ Đã thử nghiệm sử dụng các đế SERS Au, Au/Ag để phân tích dư lượng thuốc trừ sâu carbaryl, methyl parathion, phosmet trong táo, cà chua và so sánh với kết quả phân tích sử dụng phương pháp truyền thống GC-MS. Các đế SERS chế tạo được có khả năng phát hiện carbaryl, methyl parathion, phosmet với nồng độ thấp hơn chỉ tiêu giám định dư lượng thuốc BVTV của TT 50/2016/TT-BYT, thời gian phân tích nhanh hơn rất nhiều so với GC-MS. 
+ Công bố: 01 bài báo ISI, 01 bài báo quốc tế, 01 báo cáo khoa học tại Hội nghị quốc tế IWNA 2019:
1. U. T. D. Thuy, N. T. Thuy, N. T. Tung, E. Janssens, N. Q. Liem, APL Materials 7 (2019) 071102. Large-area cost-effective lithography-free infrared metasurface absorbers for molecular detection. (IF=4.292)
2. U. T. D. Thuy, N. Q. Liem, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 11 (2020) 015010 (8pp). Fast and sensitive detection of carbaryl pesticide trace by using 2D-arrays of Au and Au/Ag core/shell nanoparticles.
3. Do Nhu Quynh, Tran Duc Tien, Lo Van Giap, Do Danh Bich Do, Ung Thi Dieu Thuy, and Nguyen Quang Liem, Proceedings of IWNA 2019, November 06-09, 2019, Phan Thiet, Vietnam, p.237-240. Phosmet pesticide detection using 2d-arrays of au nanoparticles.
- Về ứng dụng:
+ Sản phẩm của đề tài có triển vọng ứng dụng trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, trong kiểm tra độc tố nông sản phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. 
+ Tính phát triển của đề tài: Kết quả nghiên cứu hoàn toàn có thể áp dụng được cho một số lĩnh vực khác như phân tích thành phần thuốc, dược phẩm, phân biệt thuốc thật/giả,...
Một số hình ảnh của đề tài:
Sản phẩm đề tài

- 10 đế SERS trên cơ sở hạt nano Au, Ag, Au/Ag cấu trúc lõi/vỏ
- 01 quy trình chế tạo đế SERS, 01 quy trình chuẩn bị mẫu thích hợp cho đo thực tế dư lượng carbaryl, phosmet, methyl parathion trong thực phẩm bằng phương pháp tán xạ Raman.  
- Công bố: 01 bài báo ISI, 01 bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí ANSN, 01 báo cáo tại Hội nghị quốc tế IWNA2019.
- Đào tạo: 01 Thạc sĩ (đã bảo vệ 10/2019) và  hỗ trợ 01 Tiến sĩ (chưa bảo vệ) về lĩnh vực của đề tài

Ảnh nổi bật đề tài
1591172721922-anh33 1.jpg