Thông tin Đề tài

Tên đề tài Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị đo và giám sát kết cấu on-line bằng phương pháp dao động - Mã số đề tài: VAST01.02/16-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên Nguyễn Việt Khoa
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600 triệu
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Mục tiêu của đề tài là nhằm phát triển công nghệ chế tạo thiết bị đo và giám sát kết cấu có thể ứng dụng cho các công trình xây dựng ở Việt Nam với giá thành cạnh tranh.
- Ứng dụng hệ thống thiết bị trên một công trình cầu thực tế.
- Phục vụ đào tạo cho chuyên ngành phân tích và giám sát kết cấu.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
01 báo cáo kết quả đề tài.Một hệ thống thiết bị đo dao động phục vụ giám sát kết cấu on-line tại hiện trường, bao gồm một cảm biến dao động,một phần mềm điều khiển thiết bị đo từ xa vàmột phần mềm phân tích tín hiệu đo từ xa được cài đặt trong máy tính. Góp phần đào tạo 01 TS.
- Về ứng dụng:
Đã ứng dụng thử nghiệm trên cầu Nhật Tân cho kết quả tốt.


Một số hình ảnh của đề tài:

nvkhoa1

nvkhoa2

nvkhoa3

Những đóng góp mới

- Đã thiết kế chế tạo được một hệ thống đo và giám sát kết cấu bằng phương pháp dao động.
- Hệ thống tự động đo và truyền dữ liệu về trung tâm
- Phần mềm từ trung tâm xử lý trực tiếp các tín hiệu gửi về, phân tích và đưa ra cảnh báo khi kết cấu có sự cố.

Sản phẩm đề tài


- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê):
01 giải pháp hữu ích đã được chấp nhận đơn theo Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ Số 83220/QĐ-SHTT của Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
Một hệ thiết bị đo và giám sát kết cấu on-line được điều khiển từ xa được đặt trên kết cấu cần giám sát.Một phần mềm điều khiển thiết bị đo từ xa được cài đặt tại server.Một phần mềm phân tích và cảnh báo sự cố của kết cấu trực tiếp từ số liệutruyền về từ thiết bị được cài đặt tại máy tính xử lý trung tâm.

Địa chỉ ứng dụng

 

Kiến nghị

- ?? ngh? áp d?ng h? th?ng ?ã phát tri?n trong ?? tài cho c?u ???ng b?, ???ng s?t trên cao.