Thông tin Đề tài

Tên đề tài Hoàn thiện quy trình công nghệ chiết xuất và thử nghiệm sản xuất viên nang đại tràng Bà Giằng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện
Họ và tên PGS. TS Trịnh Thị Thủy
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2018
Tổng kinh phí 2.000 triệu, trong đó: - VAST : 600 triệu- Doanh nghiệp : 1.400 triệu
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Hoàn thiện quy trình công nghệ thu nhận cao chiết làm nguyên liệu SX thuốc Đại tràng Bà Giằng (quy mô 100kg dược liệu khô/mẻ);
- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) cao bán thành phẩm và TCCS viên nang;
- Đánh giá độc tính và tác dụng chống viêm của cao bán thành phẩm;
- Sản xuất thử nghiệm 180.000 viên nang Đại tràng Bà Giằng.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: 
- Đã xây dựng và hoàn thiện quy trình chiết xuất dược liệu của bài thuốc Đại tràng Bà Giằng (qui mô 117.3 kg dược liệu khô/mẻ),
- Đã phân lập và xác định được cấu trúc của bốn chất là palmatin và berberin, quercitroside và isoquercitroside làm chất so sánh cho việc đánh giá chất lượng cao chiết.
- Kết quả thử độc tính cấp và bán trường diễn cho thấy bột bán thành phẩm là an toàn.
Về ứng dụng:
Đưa ra quy trình chiết xuất dược liệu của bài thuốc Đại tràng Bà Giằng khả thi ở qui mô sản xuất.
Đã sản xuất thử cao chiết bán thành phẩm (146 kg) làm nguyên liệu và bào chế viên nang cứng thuốc Đại tràng Bà Giằng 180.000 viên).

Một số hình ảnh của đề tài:

ttthuy3

ttthuy1

ttthuy2

Những đóng góp mới

- Đã đưa ra qui trình chiết dược liệu, khả thi ở điều kiện sản xuất bột cao chiết làm nguyên liệu sản xuất thuốc Đại tràng Bà Giằng.
- Đưa ra dạng bào chế mới là viên nang cứng thay thế dạng bào viên hoàn.
- Đánh giá độ an toàn và bước đầu đánh giá tác dụng kháng viêm của bột cao chiết.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
1. Nguyen Thanh Tam, Le Thi Hong Nhung, Nguyen Hoang Sa, Tran Duc Dai,Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Nguyen Thi Lieu, Nguyen Thi Hoang Anh, Dinh Thi Thu Thuy , Trinh Thi Thuy. Preliminary results on phytochemical constituents of Amomum villosum fruits. Vietnam Journal of Chemistry, 2018, 56(2), 260-261.
2. Nguyen Hoang Sa, Trinh Thi Thuy, Tran Duc Quan, Nguyen Thanh Tam, Le Cong Hoan, Le Thi Hong Nhung, Dao Duc Thien, Pham Thi Giang, S. Adorisio, Domenico V Delfino. Alkaloids from ethanol extract of Vietnames traditional remedy for ulcerative colitis and its biological activities. Tạp chí: The Natural Products Journal, 2018 (đã được nhận đăng 10/2018).
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích:
Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Tâm, Đào Đức Thiện, Trần Đức Quân, Lê Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Giang. Đăng ký Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (GPHI): “Quy trình sản xuất bột cao chiết từ bài thuốc nam để điều trị bệnh viêm đại tràng”, Cục Sở hữu trí tuệ, số đơn 2-2017-00258 và đã được chấp nhận đơn theo quyết định số 66378/QĐ-SHTT ngày 25/09/2017 của Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ KH&CN.
- Các sản phẩm cụ thể: Viên nang thuốc Đại tràng Bà Giằng (500 mg/viên x 180.000 viên) lưu tại Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất thuốc Y học cổ truyền Bà Giằng. Bột cao chiết bán thành phẩm (còn lại 56 kg).

Địa chỉ ứng dụng

Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất thuốc Y học cổ truyền Bà Giằng