Thông tin Đề tài

Tên đề tài Dự án phát triển công nghệ sản xuất Curcumin từ củ nghệ vàng C. longa trồng tại nông trường Thạch Quảng – Thanh Hóa - Mã số dự án: VAST.SXTN.06/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thuộc Danh mục đề tài Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện
Họ và tên TS. Trần Quốc Toàn
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí Kinh phí thực hiện: 4. 000 triệu đồng, trong đó: - VAST: 1. 200 triệu đồng- Doanh nghiệp: 2. 800 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Hoàn thiện quy trình khảo sát chất lượng, quy trình thu gom và bảo quản nghệ vàng.
- Hoàn thiện quy trình và thiết bị công nghệ chiết xuất curcumin từ củ nghệ vàng công suất 300 kg nguyên liệu/mẻ.
- Tinh chế sản phẩm curcumin đạt tiêu chuẩn dược điển.
- Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất thực phẩm chức năng chứa hoạt chất curcumin dạng viên nang cứng.
- Công bố tiêu chuẩn nguyên liệu curcumin, tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng chứa hoạt chất curcumin.
- Xây dựng và lắp đặt dây chuyền công nghệ sản xuất curcumin từ nghệ vàng C.longa L với quy mô 300 Kg/mẻ.
- Sản xuất thử nghiệm được 600 kg curcumin và bào chế viên thực phẩm chức năng chứa hoạt chất curcumin.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Tiêu chuẩn cơ sở cho nguyên liệu nghệ vàng đủ điều kiện để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất curcumin
+ Giải pháp hữu ích: Quy trình chiết suất curcuminoit từ củ nghệ vàng (Curcuma longa L.)
- Về ứng dụng:
+ Curcumin tinh khiết 600 kg.
+ Viên TPCN giàu curcumin có tác dụng ngăn ngừa hỗ trợ trong điều trị các bệnh ung thư đau dạ dạy, chống oxi hóa …
+ Quy trình công nghệ chiết xuất curcumin quy mô 300 kg nguyên liệu nghệ khô quy đổi/ mẻ đạt yêu cầu chất lượng và vệ sinh thực phẩm.
+ Quy trình sản xuất TPCN curcumin đạt độ tinh khiết 96%.
+ Hệ thống dây chuyền sản xuất curcumin quy mô 300 kg nguyên liệu khô/mẻ.
+ Tiêu chuẩn và các hệ số kiểm nghiệm viên TPCN.

Một số hình ảnh của đề tài:

tqtoan1

tqtoan2

Những đóng góp mới

- Quy trình tinh chế Curcuminoid thực hiện đơn giản và cho sản phẩm chất lượng cao ≥ 96, với hiệu suất chiết suất Curcuminoid cao hơn so với các phương pháp truyền thống.
- Sử dụng hỗn hợp dung môi chiết phù hợp, thân thiện với môi trường và chiết ngâm kiệt cải tiến hồi lưu, làm tăng hiệu suất chiết và giảm tối đa lượng dung môi sử dụng;
- Dây chuyền thiết kế phù hợp, làm tăng khả năng tách chiết hoạt chất, tiết kiệm dung môi tối đa…
- Giá thành sản phẩm phù hợp với đa số người tiêu dùng Việt Nam.

Sản phẩm đề tài

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích:
+ 01 GPHI đã được chấp nhận đơn hợp lệ “Quy trình chiết suất curcuminoit từ củ nghệ vàng ( Curcuma longa L.)” (Chấp nhận đơn đăng ký số 50611/QĐ-SHTT.)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Tiêu chuẩn cơ sở cho nguyên liệu nghệ vàng đủ điều kiện để làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất curcumin. (Xác nhận công bố số: 18/2015/HCTN)
+ Curcumin tinh khiết 600 kg.
+ Hồ sơ công bố viên TPCN giàu curcumin có tác dụng ngăn ngừa hỗ trợ trong điều trị các bệnh ung thư đau dạ dạy, chống oxi hóa …(Xác nhận công bố số: 25282/2016/ATTP-XNCB)
+ Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng Sargarmin dạng bột (Xác nhận công bố số: 20980/2015/ATTP-XNCB)
+ Quy trình công nghệ chiết xuất curcumin quy mô 300 kg nguyên liệu nghệ khô quy đổi/ mẻ đạt yêu cầu chất lượng và vệ sinh thực phẩm.
+Quy trình sản xuất TPCN curcumin đạt độ tinh khiết 96%.
+ Hệ thống dây chuyền sản xuất curcumin quy mô 300 kg nguyên liệu khô/mẻ.

Địa chỉ ứng dụng

- Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hóa chất và thiết bị Kim Ngưu
- Nông trường Thạch Quảng – Thanh Hóa
- Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên

Kiến nghị

- Ti?p t?c ???c ??u t? ?? phát tri?n công ngh? s?n xu?t curcuminoids t? c? ngh? vàng theo h??ng nâng cao hi?u qu? chi?t xu?t, t?n d?ng t?t các ph? ph?m và thân thi?n môi tr??ng.
- C?n ???c h? tr? qu?ng bá, thông tin tuyên truy?n ?? nâng cao nh?n th?c c?ng ??ng v? các s?n ph?m ch?a curcuminoids nh?: phân bi?t rõ các lo?i b?t ngh?, tinh b?t ngh?, tinh ch?t ngh?, curcuminoids, nanocurcumin, curcuminoids t? nhiên và t?ng h?p hóa h?c, curcuminoids ba thành ph?n và curcumin m?t thành ph?n …
- Có chi?n l??c quy ho?ch t?t vùng nguyên li?u t?i m?t s? ??a ph??ng có ?i?u ki?n t? nhiên thu?n l?i cho phát tri?n cây ngh? vàng
- C?n ph?i h?p cùng các trung tâm nghiên c?u v? gi?ng cây tr?ng ?? t?o ra các gi?ng ngh? có hàm l??ng curcuminoids cao, hàm l??ng d?u và nh?a d?u th?p ?? ??m b?o hi?u qu? t?t cho quá trình ch? bi?n.