Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ phân lập ecdysteroid và bào chế thực phẩm chức năng Fragra từ cây Lược vàng. Mã số: VAST.ƯDCN.03/14-17
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Minh Hằng
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 2.500.000.000 đ (Hai tỉ năm trăm triệu đồng./.)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-    Xây dựng và hoàn thiện công nghệ phân lập tổng ecdysteroid từ cây Lược vàng;
-    Đánh giá một số tác dụng sinh học của hỗn hợp tổng ecdysteroid thu được như khả năng phòng chống tiểu đường, ung thư và tăng cường miễn dịch.
-    Nghiên cứu bào chế thực phẩm chức năng Fragra từ hỗn hợp tổng ecdysteroid

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
+  Nghiên cứu động thái tích lũy ecdysteroid của cây Lược vàng cho thấy thân và chồi nhánh cây có hàm lượng ecdysteroid cao hơn lá cây và cây Lược vàng có hàm lượng ecdysteroid cao trong khoảng thời gian 10-12 tháng sau trồng.
+  Xây dựng được quy trình chiết xuất chế phẩm giàu ecdysteroid (CF) từ cây Lược vàng với hiệu suất đạt 0,4% so với lượng nguyên liệu khô ban đầu và tổng hàm lượng ecdysteroid đạt 12-14%.
+ Chế phẩm CF không thể hiện độc tính ở mức liều 15 g/kg/ngày trong phép thử độc tính cấp. Chế phẩm CF không thể hiện độc tính bán trường diễn trong thời gian nghiên cứu 60 ngày uống chế phẩm và theo dõi 15 ngày sau khi ngừng uống ở các mức liều 2 mg/kg/ngày và 6 mg/kg/ngày, đồng thời chế phẩm CF cũng không thể hiện độc tính trên sinh sản/phát triển ở các mức liều này.
+ Nghiên cứu hoạt tính chống tiểu đường typ 2 cho thấy ở mức liều 2 mg/kg/ngày chế phẩm CF có tác dụng làm giảm 17,1% và ở mức liều 4 mg/kg/ngày có tác dụng làm giảm 43,6% nồng độ glucose máu so với lô mô hình sau 2 tuần uống chế phẩm CF.
+ Nghiên cứu khả năng kích thích miễn dịch của chế phẩm CF cho thấy chế phẩm CF có xu hướng kích thích miễn dịch ở cả 2 mức liều nghiên cứu là 2 mg/kg/ngày và 4 mg/kg/ngày.
-    Về ứng dụng:
+ Bào chế được sản phẩm viên nang FRAGRA với công dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường typ2 và hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ chế phẩm giàu ecdysteroid.

Hình ảnh đề tài:

ntmhang1

Những đóng góp mới

+ Đã nghiên cứu đầy đủ về các hoạt tính phòng chống bệnh tiểu đường typ2, kích thích miễn dịch và kháng u của chế phẩm giàu ecdysteroid từ cây Lược vàng.
+ Tạo ra viên nang FRAGRA có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường typ2 và hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ chế phẩm giàu ecdysteroid từ cây Lược vàng.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố:
+ Nguyễn Thị Minh Hằng, Tô Hải Tùng, Nguyễn Thị Tú Oanh, Cao Thị Huệ, Lê Nguyễn Thành, Nguyễn Văn Hùng (2016), Nghiên cứu khả năng kháng u của cây Lược vàng Callisia fragrans (Lindl.) Woods., Tạp chí Dược học, 10/2016 (số 486 năm 56), 11-14.
+ Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Tú Oanh, Phạm Thị Vân Anh, Vũ Thị Ngọc Thanh (2017), Nghiên cứu tác dụng kích thích miễn dịch của chế phẩm giàu ecdysteroid từ cây Lược vàng Callisia fragrans (Lindl.) Woods., Tạp chí Dược học, 8/2017 (số 496 năm 57), 16-19.
+ Nguyễn Thị Tú Oanh, Nguyễn Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Minh Hằng (2017), Đánh giá hoạt tính ức chế enzym α-glucosidase của cây Lược vàng Callisia fragrans (Lindl.) Woods., Tạp chí Dược học, 9/2017 (số 497 năm 57), 67-70.
- Các bằng sáng chế:
+ Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Hùng, Tô Hải Tùng, Nguyễn Thị Tú Oanh, Lê Nguyễn Thành, Cao Thị Huệ, Hà Thị Thoa, Nguyễn Anh Dũng, Châu Văn Minh,“Phương pháp tách chiết hỗn hợp chất ecdysteroid từ cây Lược vàng” được chấp nhận đơn hợp lệ ngày 01/07/2016 theo Quyết định số 39733/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Các sản phẩm cụ thể:
+ Báo cáo quy trình điều chế chế phẩm giàu ecdysteroid từ cây Lược vàng;
+ Báo cáo quy trình bào chế viên nang FRAGRA;
  + Các báo cáo về độc tính (độc tính cấp, độc tính bán trường diễ và độc tính trên sinh sản/phát triển), tác dụng hạ đường huyết, kích thích miễn dịch và kháng u của chế phẩm giàu ecdysteroid (CF);
+ Viên nang FRAGRA (100 lọ tương đương 6000 viên).
Các sản phẩm này được lưu giữ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thuốc - Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Địa chỉ ứng dụng

Các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường typ2.
* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện sản phẩm phòng chống bệnh tiểu đường typ2 để tạo ra sản phẩm có tác dụng tốt và hiệu quả kinh tế cao.