Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng thiết bị tiết kiệm điện năng điều khiển từ xa cho một số tuyến đèn đường thành phố Trà Vinh - Mã số đề tài: VAST.NĐP.10/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Năng lượng
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên Ngô Tuấn Kiệt
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 750.000.000 đ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Hoàn thiện công nghệ và thiết kế, chế tạo, lắp đặt thử nghiệm thiết bị tiết kiệm điện năng cho chiếu sáng công cộng vào thực tiễn tại tỉnh Trà Vinh

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
    Hoàn thiện thiết bị tiết kiệm điện năng cho chiếu sáng công cộng
    Nghiên cứu mới về điều khiển từ xa thiết bị tiết kiệm điện năng cho chiếu sáng công cộng
-    Về ứng dụng:
    Ứng dụng thành công thiết bị tiết kiệm điện năng cho chiếu sáng công cộng tại 3 tuyến phố của thành phố Trà Vinh

 

Những đóng góp mới

- Tăng công suất và độ tin cậy làm việc của thiết bị tiết kiệm điện năng cho chiếu sáng bằng cách chia dây quấn của biến áp tự ngẫu thành 3 hoặc 4 nhánh song song và giải pháp ghép song song các biến áp tự ngẫu sử dụng bánh răng và xích
- Đưa công nghệ điều khiển từ xa áp dụng vào thiết bị tiết kiệm điện năng cho chiếu sáng. Công nghệ điều khiển từ xa do các cán bộ thực hiện đề tài nghiên cứu thiết kế và chế tạo 100%
- Sản phẩm của đề tài sẵn sàng để đưa vào thương mại đáp ứng nhu cầu của thị trường tiết kiệm điện năng chiếu sáng

HÌnh ảnh của đề tài:

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: Bài đăng tạp chí thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: Bản chấp nhận đơn đăng ký SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ số 10902/QĐ-SHTT ngày 22/2/2017
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
Thiết bị tiết kiệm điện năng chiếu sáng điều khiển từ xa gồm các bộ phận sau:
Phần cơ cấu chấp hành thực hiện tiết kiệm điện năng : Dùng biến áp tự ngẫu cải tiến bằng giải pháp chia dây quấn của biến áp tự ngẫu thành 3 hoặc 4 nhánh song song và ghép song song các biến áp tự ngẫu bằng giải pháp sử dụng bánh răng và xích
Phần điều khiển: Gổm 3 board mạch
+ Board mạch chính (main board):Thực hiện chức năng đồng hồ hẹn giờ kỹ thuật số 3 kênh, ghép nối với module Sim thực hiện chức năng điều khiển và giám sát từ xa, Ghép nối với công tơ điện tử để thực hiện chức năng đo lường
+    Board mạch khởi động: Khởi động thiết bị và xuất lệnh điều khiển mức công suất theo chu trình bậc thang để giảm dòng khởi động.
+    Board mạch ổn áp : Thực hiện chức năng ổn định điện áp tại các mức công suất
 Phần điều khiển từ xa:
+    Bộ điều khiển từ xa cố định ghép nối với máy tính- điều khiển từ bàn phím máy tính và phần mềm nạp trong bộ nhớ mý tính
+    Bộ điều khiển từ xa di động : Dùng điện thoại Smartphon và phần mềm nhúng trong hệ điều hành của điện thoại

Tính năng kỹ thuật của thiết bị

+    Tự động bật tắt hệ thống đèn
+    Tự động giảm công suất tiêu thu của đèn 25%-40%
+    Đo lường thông số tiêu thụ điện:U,I,cosφ,P,Q
+    Nhận lệnh điều khiển
+    Truyền tín hiệu đo
+    Hiển thị thời gian và cài đặt chế độ làm việc

Địa chỉ ứng dụng

- Đã áp dụng cho 3 tuyến phố của thành phố Trà Vinh