Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thử nghiệm máy bay không người lái UAV để chụp ảnh địa mạo thổ nhưỡng, hiện trạng sử dụng đất và hiện trạng mặt nước khu vực thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) và các vùng phụ cận phục vụ bảo vệ môi trường.
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên TS. Phạm Ngọc Lãng- Liên hiệp khoa học sản xuất Công nghệ cao Viễn thông Tin học
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 307.000.000đ (Ba trăm linh bảy triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Thực hiện bay thử nghiệm nhằm chụp ảnh độ phân giải cao khu vực Tây Nguyên từ độ cao dưới 3.000m.
- Quan sát và chụp hình địa mạo thổ nhưỡng, hiện trạng sử dụng đất và mặt nước khu vực Tây Nguyên.
- Cung cấp cơ sở dữ liệu hình ảnh phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học
+ Làm chủ được công nghệ chế tạo, sản xuất và vận hành máy bay không người lái phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
+ Sử dụng máy bay không người lái để chụp ảnh độ phân giải cao, chi tiết hóa cho ảnh vệ tinh.
- Về ứng dụng:
+ Máy bay không người lái có thể ứng dụng đa dạng vào nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.

Một số hình ảnh của đề tài

33.2015phamngoclang

33.2015phamngoclang1

33.2015phamngoclang2

33.2015phamngoclang3

33.2015phamngoclang5

Những đóng góp mới

- Sử dụng máy bay không người lái nhằm chụp ảnh hiện trạng sử dụng đất, địa mạo thổ nhưỡng và mặt nước khu vực Tây Nguyên.
- Khảo sát địa chất, địa hình, đánh giá quản lý, quy hoạch và bảo vệ tài nguyên - môi trường khu vực Tây Nguyên.
- Đánh giá và theo dõi các vấn đề môi trường, cảnh báo sớm các dạng thiên tai ở Tây Nguyên: nguy cơ cháy rừng, ô nhiễm nguồn nước,…
- Cung cấp cơ sở dữ liệu hình ảnh phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên.

Sản phẩm đề tài

33.2015phamngoclang6

Địa chỉ ứng dụng

Một số quy trình nghiên cứu sản xuất và phương pháp bay thử nghiệm đã được thực hiện đóng góp và nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái của Việt Nam, các ảnh chụp tại khu vực nghiên cứu đã được chuyển giao cho địa phương.