Thông tin Đề tài

Tên đề tài Hoàn thiện công nghệ sản xuất chất khử ôxy không khí để bảo quản chống ôxy hóa cho nông sản sau thu hoạch như bảo quản thóc, gạo, cà phê….Mã số dự án: VAST.SXTN.03/14-15.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Viện
Họ và tên PGS TS. Lê Xuân Quế.
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 800.000.000 đ.
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Hoàn thiện công nghệ sản xuất một loại chất  khử ôxy không khí để bảo quản chống ôxy hóa cho thóc sau thu hoạch.

Kết quả chính của đề tài

a. Về khoa học:
-    Đã nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ điện phân sản xuất bột sắt với việc điều chỉnh thành phần dung dịch, nồng độ muối sắt II 0,25M, bổ sung chất điện giải NaCl 100 g/l, pH từ 2 đến 3, chế độ điện phân mật độ dòng điện trên 4 A/dm2, nhiệt độ 25 đến 40oC, cho phép thu được bột sắt hoạt tính cao, không phải qua khâu xay nghiền, qua đó tiết kiệm nhân công, năng lượng.
-    Đã nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo bột kẽm. Nồng độ dung dịch ZnSO4.7H2O từ 30 đến 50 g/l, (NH4)2SO4 50 g/l, pH từ 5 đến 7. Chế độ điện phân mật độ dòng từ 4 đến 5 A/dm2, nhiệt độ 20 đến 40 oC. Với quy tình công nghệ này cho phép thu được bột kẽm trực tiếp trên catot, không phải qua khâu xay nghiền.
-    Đã hoàn thiện quy trình công nghệ và dây chuyền sản xuất chất khử ôxy công suất 9 tấn/năm, có khả năng mở rộng tăng công suất dây chuyền gấp 1,5 lần khi cần thiết.
-    Đã hoàn thiện quy trình phối trộn, bao gói chất khử ôxy với việc cải tiến từ phối trộn ướt sang phối trộn khô, dung dịch hoạt hóa được bổ sung sau cho phép kéo dài thời gian lưu kho của chất khử ôxy mà không làm giảm chất lượng. Sử dụng hộp nhựa cứng thay cho túi nilon giúp cho chất khử hoạt động hiệu quả hơn, dễ dàng quản lý, thay thế, thu hồi và tái sử dụng.
-    Đã xây tính toán lý thuyết, xây dựng và thử nghiệm hoàn thiện định mức sử dụng, định mức tiêu hao chất khử ôxy cho bảo quản gạo, bảo quản thóc trong những điều kiện cụ thể. Hoàn thiện quy trình bảo quản lương thực bằng chất khử ôxy.
-    Dự án cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu:
+    Công bố 01 bài báo.
+    Góp phần đào tạo 02 nghiên cứu sinh, 02 sinh viên.
+    Sở hữu trí tuệ: đã đăng kí 01 giải pháp hữu ích.
b. Về sản xuất thử nghiệm:
-    Đã sản xuất thử 13.500 kg chất khử ôxy với chất lượng đạt yêu cầu.

lxque

Sản phẩm đề tài

-    Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Đăng ký xin cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích và đã được chấp nhận đơn.
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Đã sản xuất thử 13.500 kg chất khử ôxy với chất lượng đạt yêu cầu, lưu giữ tại đơn vị đối ứng là Công ty TNHH thương mại và Công nghệ Lê Anh.

Địa chỉ ứng dụng

Công ty TNHH thương mại và Công nghệ Lê Anh,
Tổng cục Dự trữ Nhà Nước.