Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu qui trình tổng hợp bicalutamid làm thuốc chống ung thư tuyến tiền liệt
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Trần Văn Lộc
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô 20 g/mẻ đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP 31 làm thuốc điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Kết quả chính của đề tài

- Đã xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô phòng thí nghiệm qua 4 bước, đạt hiệu suất 52% tính từ nghuyên liệu đầu.
- Đã xây dựng được quy trình tổng hợp bicalutamid quy mô 20g/mẻ đạt hiệu suất 52% qua 4 bước phản ứng.
- Đã xây dựng được quy trình tinh chế bicalutamid quy mô 20g/mẻ với hiệu suất tinh chế 93%, đạt theo tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP37.
-  Tổng hợp được 100 gam bicalutamid. Sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP37.
- Sản phẩm bicalutamid được chứng minh bằng các phương pháp phổ: IR, MS, NMR…

tvloc

Những đóng góp mới

-    Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam trong việc tổng hợp thuốc chống ung thư tuyến tiền liệt. Quy trình tổng hợp đạt hiệu suất cao gần tương đương với các quy trinh được báo cáo trên thế giới
-    Sản phẩm của đề tài có giá trị ứng dụng cao. Đã được phê duyệt thực hiện đề tài cấp nhà nước năm 2016 -2018 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”

Sản phẩm đề tài

-    Quy trình tổng hợp bicalutamid  quy mô 20 gam/mẻ
-    Quy trình tinh chế sản phẩm bicalutamid quy mô 20 gam/mẻ
-    Hồ sơ xác định cấu trúc của các sản phẩm trung gian và sản phẩm cuối bicalutamid
-    100 gam sản phấm bicalutamid đạt tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP 37.
-    Phiếu kiểm nghiệm sản phẩm theo tiêu chuẩn dược điển Mỹ USP 37
-    1 bài báo đã đăng (Tạp chí Hóa học số 52(6A), 2014).
-    1 Thạc sỹ đã bảo vệ tháng 7/2015