Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng quá trình ozon hóa xúc tác trong xử lý nước thải sản xuất thuốc bảo vệ thực vật
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Bùi Quang Minh
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 400.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng chẵn)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Ứng dụng quá trình ozon hóa với sự hiện diện của xúc tác đã điều chế để phân hủy các hợp chất thuốc BVTV khó phân hủy trong nước thải sản xuất thuốc BVTV

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Ứng dụng thành công quá trình oxi hóa nâng cao nâng cao (AOPs) vào thực tiễn để xử lý nước thải chứa các hợp chất hữu cơ khó phân hủy sinh học.

Về ứng dụng: Đã điều chế thành công vật liệu MnOx/γ-Al2O3 có hoạt tính xúc tác có thể ứng dụng vào thực tế trong quá trình xử lý nước thải chứa các hóa chất bảo vệ thực vật. Đề xuất quy trình xử lý nước thải HCBVTV trên cơ sở quá trình ozon hóa xúc tác dị thể MnOx/γ-Al2O3.

Những đóng góp mới

Đóng góp một giải pháp công nghệ vào xử lý ô nhiễm môi trường nước, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Kết quả đề tài đưa ra hướng ứng dụng để xử lý hiệu quả nước thải từ nhà máy sáng chai đóng gói HCBVTV.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố: số lượng 02

TTTên bài báoSố tác giảTên tạp chíSốNăm công bố
Ứng dụng vật liệu khung cơ kim MIL-100(Fe) làm xúc tác quá trình ozon hóa p-Nitrophenol trong nước3Tạp chí Hóa học43, tập 532015
Ứng dụng vật liệu MnOx/γ-Al2O3 trong ozon hóa xúc tác quá trình phân hủy carbendazim, diuron và nước thải hóa chất bảo vệ thực vật3Hội nghị Thanh niên với Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Viện Công nghệ Môi trường-10/2015

Các sản phẩm cụ thể: 

TTTên sản phẩmĐơn vị tínhSố lượng
Theo kế hoạchTheo thực tế
1Mô hình pilot hệ phản ứng ozon hóa dung tích V=1LHệ thống0101
2Mô hình pilot hệ phản ứng ozon hóa dung tích V=3LHệ thống0101
3Báo cáo tổng kết đề tàiCuốn0101
4Xúc tác dị thể MnOx/γ-Al2O3g3 - 55
5Quy trình xử lý nước thải sản xuất hóa chất BVTV bằng ozon và xúc tác dị thểQuy trình0101

Kết quả đào tạo: số lượng 01 sinh viên đại học, 01 học viên cao học

TT

Cấp đào tạo

Chuyên ngành

Số lượngGhi chú

Theo kế hoạchTheo thực tế
1Thạc sỹKỹ thuật Môi trường0101Đã hoàn thành 12/2015
2Sinh viênCông nghệ Môi trường0101Đang chờ bảo vệ luận văn
Địa chỉ ứng dụng
  • Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC) – Km 14, Quốc lộ 91, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ.
  • Công ty TNHH Minh Long – Lô HB10-HB11, Khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hoà, Long An