Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn và lỏng tại cụm 7 cơ quan y tế tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 3.383.060.000 đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Mục tiêu cụ thể:

  • Khảo sát, tính toán công nghệ cho hệ thống xử lý chất thải nguy hại rắn và lỏng tại bệnh viện đa khoa huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp (chuyển địa điểm lắp đặt sang 7 cơ quan y tế ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
  • Xây dựng thành công hệ thống xử lý chất thải lỏng và chất thải rắn nguy hại y tế có chi phí đầu tư và chi phí vận hành, bảo dưỡng thấp nhằm nhân rộng cho các cơ sở y tế trong tỉnh Đồng Tháp.

Mục tiêu lâu dài: Nhân rộng mô hình xử lý này cho các bệnh viện trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh Nam bộ.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

  • Đề tài đã điều tra, khảo sát 3 bệnh viện tại tỉnh Đồng Tháp để lựa chọn công nghệ và công suất thiết kế phù hợp.
  • Đề tài đã tính toán, thiết kế và xây dựng thành công hệ thống xử lý chất thải lỏng và chất thải rắn nguy hại y tế có chi phí đầu tư và chi phí vận hành thấp nhằm nhân rộng cho các cơ sở y tế trong tỉnh Đồng Tháp.

Về ứng dụng: Mô hình hệ thống xử lý chất thải y tế này có thể được ứng dụng đối với các bệnh viện khác nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và chi phí vận hành.

Những đóng góp mới

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần mở ra một hướng đi mới trong việc lựa chọn và áp dụng công nghệ xử lý chất thải bệnh viện cho phù hợp với điều kiện Việt Nam với chi phí thấp.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê): 

Số
TT

Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu

Đơn
vị đo

Theo kế hoạch

Thực tế
đạt được

1Các bài báo khoa học trong nướcBài báo1-22

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 

Số
TT
Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếuĐơn 
vị đo
Theo kế hoạchThực tế 
đạt được
1Đăng ký bằng độc quyền sáng chế “Tháp lọc sinh học nhỏ giọt cấp khí tự nhiên cải tiến và hệ thống xử lý nước thải sử dụng tháp lọc này”Bằng0Đang chờ xét duyệt

Các sản phẩm khác (nếu có):

Số
TT
Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạoSố lượng

Ghi chú
(Thời gian kết thúc)

Theo kế hoạchThực tế đạt được
1

Đại học (Luận văn về nghiên cứu áp dụng công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt)

0202 sinh viên kết thúc năm 2013
2Thạc sỹ11
3Tiến sỹ00
Địa chỉ ứng dụng
  • Bệnh viện Lão khoa Trung Ương: số 1A, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
  • Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Kạn: tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
  • Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp: Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Cao lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
  • Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, Thái Bình: Thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình
  • Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên: xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên