Thông tin Đề tài

Tên đề tài Triển khai chế tạo và phát triển ứng dụng vật liệu xúc tác quang tự làm sạch cho mục đích môi trường chuyên dụng và dân dụng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị khoa học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Nguyễn Trọng Tĩnh
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 2.000.000.000 đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ quy mô bán công nghiệp (Pilot); Chế tạo vật liệu chức năng tự làm sạch trên cơ sở cải biến Titanium Dioxide TiO2 nano; Triển khai thử nghiệm ứng dụng tính năng tự làm sạch cho mục đích phân hủy chất độc hữu cơ, chống rêu mốc, diệt khuẩn và vật liệu xây dựng tự làm sạch; Thiết lập phương pháp và xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng xúc tác quang của vật liệu chế tạo

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

Đề tài đã giải quyết được những vấn đề khoa học sau:

- Nghiên cứu cách tiếp cận và giải pháp xây dựng công nghệ sản xuất vật liệu xúc tác quang gốc TiO2 quy mô bán công nghiệp (pilot).

- Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu xúc tác quang sol-gel TiO2 công suất 5 lít/mẻ.

- Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu nanocomposite TiO2/Hap thời gian tổng hợp 1 giờ và công suất 15lít/mẻ.

- Xây dựng giải pháp đo và kiểm tra tính chất xúc tác quang của vật liệu theo yêu cầu kỹ thuật và quy trình thử nghiệm sản phẩm vật liệu xúc tác quang tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

- Xây dựng một số giải pháp kỹ thuật phủ màng vật liệu xúc tác quang gốc TiO2 lên các loại đế mang khác nhau.

- Nghiên cứu khả năng xúc tác quang của một số chế phẩm theo chuẩn mực của tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).


Về ứng dụng:

- Chế tạo một số mẫu thử nghiệm tính chất xúc tác quang cho ứng dụng như: Vật liệu xây dựng chống rêu mốc; kính và gạch tự làm sạch; vật liệu bạt, mái nhựa có khả năng tự làm sạch; phin lọc và máy lọc khí xúc tác quang khử mùi, diệt khuẩn …

- Ứng dụng sản phẩm vật liệu xúc tác quang để khử mùi, diệt khuẩn tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa.

- Tham gia chương trình phát triển ứng dụng diệt khuẩn của vật liệu xúc tác quang với Hiệp hội sản xuất Nhật Bản PIAJ (Photocatalyte Industrial Association of Japan).

- Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm: Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với đơn vị ứng dụng và đơn vị phân phối sản phẩm.

Những đóng góp mới

- Hiện thực hóa quy trình công nghệ chế tạo vật liệu XTQ quy mô bán công nghiệp 1000lít/tháng.
- Giải pháp kỹ thuật đo đạc và kiểm tra chất lượng của vật liệu xúc tác quang.
- Tham gia Hiệp hội phát triển và ứng dụng vật liệu xúc tác quang Châu Á

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố:
1) Nguyen Thi Mai Huong et. al., “Optimization of Nanocomposite TiO2/Hydroxyl Apatite for the Photocatalytic Paint”, J. Materials Science & Engineering A 3 (5) (2013) 329-333.
2) Le Van Truyen et. al., “Study the hydrophobic/ hydrophilic properties of the Nano-TiO2 based photocatalytic materials by automatic optometry method”, The 6th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2012) - October 30-November 02, 2012 . Ha Long City, Vietnam
3) Nguyen Thi Mai Huong et. al., “The study of photocatalystic properties of TiO2 based nanocomposite material by mean of the optical spectroscopies”, The 7 th National Conference on Optics and Spectroscopy. November 26-29,2012. Ho Chi Minh city, Vietnam.
Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: Đăng ký độc quyền nhãn hiệu sản phẩm.
Các sản phẩm cụ thể: Lưu giữ tại Viện Vật lý ứng dụng và Thiết bị khoa học.
- Dây chuyền pilot sản xuất sol-gel TiO2 và TiO2/Hap công suất 1000lít/tháng.
- Hệ đo tốc độ phân hủy chất hữu cơ của vật liệu XTQ theo TCVN 0908:2011 (ISO 10678:2010); Hệ đo khả năng tự làm sạch của vật liệu XTQ theo TCVN 8556:2010 (ISO 27448:2009); Hệ đo phân hủy khí độc của vật liệu XTQ theo TCVN 10141:2013 (ISO 22197:2011).
- Thiết bị phủ màng quay ly tâm 18.000 rpm; Thiết bị phủ màng nhúng kích thước lớn; Thiết bị phủ màng phun kích thước lớn; Thiết bị xử lý quang bề mặt bằng UV.
- Sản phẩm sơn xúc tác quang TiO2 sol-gel và TiO2/Hap, đóng gói dạng thành phẩm thương mại, số lượng 100lít .

 

3nguyentrongtinh