Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu nâng cấp mô hình trạm cung cấp điện kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời và nguồn điện lưới tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Năng lượng
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên ThS. Vũ Minh Pháp
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 165.000.000 đ
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

- Hoàn thiện và nâng cấp mô hình trạm cung cấp điện kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời và nguồn điện lưới nhằm tăng tính ổn định độ tin cậy và hiệu quả để phổ biến nhân rộng ra các vùng ở Việt Nam hiện nay.
- Làm chủ công nghệ tính toán thiết kế lắp đặt hiệu chỉnh và vận hành mô hình hệ thống điều khiển dàn pin dõi theo mặt trời theo tọa độ 3D (Solar tracking) và hệ thống giám sát điều khiển từ xa trạm điện mặt trời bằng sóng vô tuyến phục vụ công tác nghiên cứu thử nghiệm nâng cao hiệu quả khai thác nguồn năng lượng mặt trời.
- Nâng cao năng lực và kinh nghiệm của nhóm cán bộ trẻ về thiết kế, lựa chọn thiết bị công nghệ, lắp đặt, hiệu chỉnh, vận hành và bảo dưỡng các trạm điện mặt trời nối lưới cũng như độc lập phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

Dạng 1:
a. Báo cáo tổng hợp của nhiệm vụ về kết quả hoàn thiện trạm cung cấp điện mặt trời nối lưới của VAST, hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường và kiến nghị giải pháp nhân rộng ở Việt Nam;
b. Báo cáo thiết kế chế tạo và thử nghiệm hệ thống điều khiển dàn pin mặt trời Solar tracking (điều khiển giàn pin mặt trời theo tọa độ 3D);
c. Báo cáo thiết kế chế tạo và thử nghiệm hệ thống giám sát điều khiển từ xa trạm điện mặt trời bằng sóng vô tuyến.
Dạng 2:
a. Hệ thống solar tracking gồm một trục quay theo phương nằm ngang để điều khiển độ nghiêng của dàn solar (từ -650 đến +650) và một trục xoay theo phương thẳng đứng để dàn solar panel có thể thay đổi được phương vị (từ 00 đến 1800).
b. Hệ thống giám sát điều khiển (quãng thời gian đo 10 phút/lần, phương thức truyền tín hiệu là dùng mạng không dây).

Những đóng góp mới

Đề xuất giải pháp công nghệ, chính sách hỗ trợ phát triển trạm điện mặt trời nối lưới tại Việt Nam

Sản phẩm đề tài

- Các sản phẩm cụ thể 
+ Báo cáo khoa học.
+ Hệ thống solar tracking: Được lắp đặt và vận hành tại Viện Khoa học năng lượng.
+ Hệ thống giám sát điều khiển trạm điện mặt trời sử dụng mạng di động: Được lắp đặt và vận hành tại nhà A1 Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Một số hình ảnh của đề tài

63.vuminhphap

63.vuminhphap2

Địa chỉ ứng dụng

Trạm điện mặt trời nối lưới tại UBND tỉnh Ninh Thuận