Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra đánh giá các loại hình tai biến tự nhiên khu vực quần đảo Trường Sa và đề xuất các giải pháp phòng chống làm giảm nhẹ những thiệt hại do chúng gây ra
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Biển đông - Hải đảo
Họ và tên TS. Nguyễn Thế Tiệp
Thời gian thực hiện 01/01/2008 - 01/01/2010
Tổng kinh phí 4.800 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

- Làm sáng tỏ các loại hình tai biến và quy luật hoạt động của chúng ở khu vực quần đảo Trường Sa.
- Dự báo và đề xuất các giải pháp phòng chống làm giảm thiểu thiệt hại do chúng gây ra.

Kết quả chính của đề tài

*Về khoa học:
- Thống kê, phân tích, tổng hợp các yếu tố tự nhiên liên quan đến các loại hình tai biến.
- Điều tra đánh giá hiện trạng tai biến.
- Phân tích ảnh viễn thám xác định hiện trạng và diễn biến các loại hình tai biến.
- Nghiên cứu nguyên nhân hình thành tai biến.
- Nghiên cứu các điều kiện địa chất và các tai biến liên quan.
- Đánh giá và dự báo tai biến.
- Đề xuất các giải pháp

Những đóng góp mới

+ Lần đầu tiên tập thể tác giả đã đưa ra một bức tranh tổng thể về các loại hình tai biến tự nhiên ở Trường Sa bao gồm: bão, nước dâng do bão, xói lở, động đất và sóng thần, ô nhiễm nước dưới đất và bão từ
+ Làm sáng tỏ các loại hình tai biến và quy luật hoạt động của chúng ở khu vực quần đảo Trường Sa
+ Có được những dự báo và đề xuất phòng chống làm giảm thiểu thiệt hại do các loại hình tai biến gây ra dựa trên các tư liệu phân tích tổng hợp.

Sản phẩm đề tài

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Bộ tài liệu đã thu thập và phân tích về các loại hình tai biến tự nhiên, bao gồm các bảng biểu, sơ đồ, bản đồ, báo cáo: bão, nước dâng do bão, xói lở, động đất và sóng thần, ô nhiễm nước dưới đất và bão từ; lưu trữ tại Viện Địa chất và địa vật lý biển.

Một số hình ảnh của đề tài

47.nguyenthetiep

Các đoạn bờ kè ổn định trong ĐKTN khắc nghiệt ở đảo Trường Sa Lớn
(Ngày chụp: 07/06/2010)

47.nguyenthetiep1

Xây dựng trụ sở chính đảo Sinh Tồn trên nền địa chất yếu
bằng phương án thiết kế móng bè chịu lực
(Ngày chụp: 09/05/2010)

47.nguyenthetiep2

Lấy mẫu nước nhiễm mặn trên đảo Sinh Tồn
(Ngày chụp: 09/05/2010)