Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng trạm mô hình khai thác nguồn năng lượng tái tạo để cấp điện cho các cụm phụ tải nhỏ tại các vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các vùng không có điện lưới quốc gia thuộc hai huyện Mộc Châu và Mai Sơn
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Năng lượng
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Nguyễn Đình Quang
Thời gian thực hiện 01/01/2009 - 01/01/2010
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu, thiết kế trạm mô hình mẫu khai thác nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ (năng lượng mặt trời, sinh khối – biogas ….) phục vụ cho các cụm phụ tải nhỏ khu vực nông thôn miền núi.
Xây dựng 02 trạm mô hình (01 trạm pin mặt trời và 01 trạm biogas) để phát điện nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân thuộc địa bàn hai huyện Mộc Châu và Mai Sơn tỉnh Sơn La.
Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng quy trình xây dựng mô hình từ đó làm cơ sở triển khai nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Kết quả chính của đề tài

a) Về khoa học:
- Bồi dưỡng, đào tạo cán bộ KH&CN: Đề tài được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa Viện Khoa học năng lượng, Sở Khoa học Công nghệ Sơn La và hai huyện Mộc Châu và Mai Sơn nên trong quá trình thực hiện sẽ đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ của Viện Khoa học năng lượng cũng như địa phương (huyện Mộc Châu và Mai Sơn) trong lĩnh vực năng lượng mới và tái tạo.
- Xây dựng được thiết kế mẫu cho trạm điện mặt trời và trạm điện sử dụng biogas công suất nhỏ phù hợp với qui mô gia đình và sinh hoạt cộng đồng. Xây dựng được quy trình lắp đặt và sử dụng các trạm mô hình.
- Đối với lĩnh vực khoa học có liên quan:
Kết quả đề tài sẽ góp phần thúc đẩy và kích thích sự phát triển nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, đặc biệt là ứng dụng công nghệ vi sinh để tăng khả năng sinh khí cho hầm biogas khi dùng nguồn phế tải trong nông nghiệp trong chăn nuôi, phụ phẩm của công nghiệp chế biến nông sản. Ngoài ra còn đóng góp cải thiện và bảo vệ môi trường.
- Đề tài thành công sẽ cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển nghiên cứu chế tạo các thiết bị điện: panel pin mặt trời hiệu suất cao, bộ chuyển đổi điện tử công suất (inverter DC - AC) chất lượng cao, thiết bị tích trữ năng lượng (ắc quy). Khẳng định khả năng khai thác nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ để cấp điện cho phụ tải địa phương từ đó có thể thúc đấy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là địa phương vùng sâu, vùng xa, những vùng đặc biệt khó khăn trong việc cung cấp điện.
b) Đối với kinh tế - xã hội: Đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao dân trí, đảm bảo an ninh Quốc phòng tại những khu vực biên giới.

Sản phẩm đề tài

- Báo cáo khoa học đề tài cùng thiết kế mô hình:
- 01 Trạm mô hình pin mặt trời: Công suất 960 Wp; Điện áp 220VAC, 50Hz đạt tiêu chuẩn Việt Nam.
- 01 Hầm biogas có sử dụng gas để phát điện: Hầm Biogas 30m3, Công suất máy phát 1.5 kVA; Điện áp 220VAC, 50Hz đạt tiêu chuẩn Việt Nam

Một số hình ảnh của đề tài

46.nguyendinhquang

46.nguyendinhquang1
Mô hình trạm điện pin mặt trời nối lưới tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

46.nguyendinhquang2

46.nguyendinhquang3
Mô hình hầm biogas phát điện tại Bản Nà Cang, Xã Hát lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

 

Địa chỉ ứng dụng

Tỉnh Sơn La và các tình miền núi phía Bắc Việt Nam