Thông tin Đề tài

Tên đề tài Hoàn thiện công nghệ và xây dựng hầm biogas quy mô hộ gia đinh cho khu vực nông thôn chăn nuôi tập trung tỉnh Hà Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Năng lượng
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên KSC Trần Khắc Tuyến
Thời gian thực hiện 01/01/2008 - 01/01/2009
Tổng kinh phí 1.550.000.000 đ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai thực nghiệm hệ thống hầm biogas quy mô gia đình theo công nghệ mới tiên tiến của Trung Quốc cho phép sản xuất khí sinh học ổn định và góp phần bảo vệ môi trường.
- Hoàn thiện sản phẩm về mặt công nghệ, thử nghiệm các giải pháp thiết kế thi công lắp đặt hầm biogas cho điều kiện nông thôn Việt Nam trước khi tiến hành chuyển giao công nghệ, kỹ thuật để phát triển rộng rãi trong cả nước

Kết quả chính của đề tài

a. Về khoa học:
-Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu kỹ thuật phục vụ hướng dẫn vận hành, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ các địa phương. Tổ chức và đào tạo một đội thi công có trình độ chuyên nghiệp, có kỹ thuật xây lắp tốt đáp ứng yêu cầu mở rộng và triển khai đại trà
- Tổ chức theo dõi vận hành nhằm tổng kết đánh giá công nghệ, tính toán xác định hiệu quả kinh tế kỹ thuật. kinh tế - xã hội và môi trường
b.Về ứng dụng:
- Lắp đặt hoàn thiện và đưa vào vận hành sử dụng 100 hầm Biogas quy mô gia đình 10m3 theo công nghệ mới tiên tiến của Trung Quốc trong điều kiện của Việt Nam.
- Địa điểm triển khai dự án: Khu vực chăn nuôi tập trung tại tỉnh Hà Nam.

Sản phẩm đề tài

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ):
+ Báo cáo khoa học đề tài và các báo cáo chuyên đề được lưu giữ tại Viện Khoa học năng lượng;
+ Xây dựng 100 hầm biogas quy mô 10 m3 tại tỉnh Hà Nam

Một số hình ảnh của đề tài

45.nguyenkhactuyen

45.nguyenkhactuyen1

45.nguyenkhactuyen2