Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đánh giá nguy cơ mất an toàn các công trình cầu dạng dầm sau khi xảy ra động đất hoặc chịu tải trọng mạnh
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Nguyễn Việt Khoa
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2013
Tổng kinh phí 500 triệu.
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xây dựng một phương pháp đánh giá nguy cơ mất an toàn công trình cầu dạng dầm sau khi chịu tải trọng động đặc biệt bằng phân tích phổ thời gian-tần số. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm để kiểm tra tính hiệu quả của phương pháp. Phục vụ đào tạo cho chuyên ngành phân tích và giám sát kết cấu.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
+ Đã phát triển được 02 phương pháp giám sát và phát hiện vết nứt của cầu dạng dầm.
- Về ứng dụng:
+ Đã xây dựng một quy trình để giám sát kết cấu cầu dựa trên tín hiệu đo dao động.
+ Đã xây dựng được một phần mềm tính toán động lực học của kết cấu và phân tích tín hiệu đo dao động để phát hiện vết nứt và đánh giá nguy cơ mất an toàn của cầu.

Những đóng góp mới

Đã phát triển các phương pháp giám sát và phát hiện vết nứt của cầu bằng phép dựa trên phổ năng lượng wavelet

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

+ 01 bài báo đăng trên tạp chí Quốc gia, Vietnam Journal of Mechanics: “Monitoring a sudden crack of beam-like bridge during earthquake excitation” .
+ 01 bài báo đăng trên tạp chí SCI, Engineering Structures: “Comparison studies of open and breathing crack detections of a beam-like bridge subjected to a moving vehicle”.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ 01 phần mềm DAMMONITOR là phần mềm tự xây dựng nhằm phân tích động lực học của cầu dạng dầm chịu tác động của động đất và tải trọng di động. Đồng thời phân tích và xử lý tín hiệu đo nhằm phát hiện vết nứt và đánh giá nguy cơ mất an toàn của cầu. Phần mềm đã được đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ. Toàn bộ phần mềm được lưu trữ trên máy tính và đĩa CD.
+ 02 kết cấu cầu dạng dầm có vết nứt điều khiển bằng thủy lực được gắn trên bàn rung

Một số hình ảnh của đề tài:

23.nguyenvietkhoa

Tổng quan về giám sát kết cấu.

23.nguyenvietkhoa1

Lắp đầu đo dao động lên bàn rung và dầm.

23.nguyenvietkhoa2

Thao tác điểu khiển máy đo Pulse kiểu 2825 B&R

Địa chỉ ứng dụng

Đề nghị áp dụng trên các cầu dạng dầm như cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy