Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị và hoàn thiện công nghệ pha chế dịch lọc máu đậm đặc phục vụ điều trị thận nhân tạo.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên Ths.Trịnh Đình Trung, Ths. Nguyễn Thị Thu
Thời gian thực hiện 01/01/2011 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 600.000.000 VND
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
  • Thiết kế, chế tạo hệ thiết bị pha dịch tự động đáp ứng các tiêu chuẩn ngành y tế.
  • Hoàn thiện công nghệ pha chế dịch lọc máu đậm đặc, sản phẩm đạt tiêu chuẩn y tế cung cấp cho điều trị thận nhân tạo.
  • Ứng dụng sản phẩm dịch pha chế để điều trị bệnh nhân suy thận tại bệnh viện
Kết quả chính của đề tài

a, Về khoa học:

- Đã chế tạo được hệ thiết pha dịch điện giải đậm dặc tự động, công suất 100 lít dịch A / ca vận hành và 180 lít dịch B/ ca vận hành
- Đã xây dựng phần mềm điều khiển công nghệ pha dịch tự động, đáp ứng yêu cầu quy trình công nghệ khi vận hành.
- Quy trình công nghệ pha chế dịch lọc máu đậm đặc
- Kết quả phân tích chỉ tiêu chất lượng dịch thành phẩm
- Bộ hồ sơ thiết kế thiết bị

b, Về ứng dụng:

- Sử dụng dịch điện giải đậm đặc được pha bằng thiết bị pha dịch tự động của đề tài điều trị cho 10 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối bằng TNT. Chu kỳ điều trị 3 buổi/tuần (12 lần/ tháng), với tổng 120 lượt.
- Kết quả: Sử dụng dịch lọc máu pha bằng thiết bị của đề tài trong điều trị thận nhân tạo chu kỳ an toàn, kết quả điều trị đạt được các tiêu chuẩn chất lượng lọc máu, tương đương với chất lượng dịch lọc hiện đang sử dụng tại Bệnh viện.

Những đóng góp mới

Góp phần giảm chi phí trực tiếp cho các bệnh nhân điều trị thận nhân tạo, từ chi phí riêng về dịch cho 1 lần lọc máu là 1800.000đ xuống còn 88.000đ.

Trong một năm giảm chi phí cho bệnh nhân: 12.600.000đ

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố : 01

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ):

+ Hệ thiết pha dịch điện giải đậm đặc tự động, công suất 100 lít dịch A / ca vận hành
+ Hệ thiết pha dịch điện giải đậm đặc tự động, công suất 180 lít dịch B / ca vận hành
+ Đã lắp đặt thiết bị tại khu Công nghệ cao, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Một số hình ảnh của đề tài:

49.trinhdinhtrung

49.trinhdinhtrung1

Hệ thiết bị pha dịch lọc máu đậm đặc cung cấp cho điều trị thận nhân tạo

Địa chỉ ứng dụng

Đề nghị áp dụng tại Bệnh viện Thận Hà Nội