Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thử nghiệm một số giải pháp cấp nước cho một số khu vực đặc biệt khó khăn vùng núi phía Bắc
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên PGS.TSKH. Vũ Cao Minh
Thời gian thực hiện 01/01/2000 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 450 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Đề xuất một số giải pháp cấp nước có thể áp dụng  cho một số khu vực đang gặp khó khăn và có khả năng mở rộng ra các khu vực khác

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:

Xác định được 3 loại hình khu vực miền núi có đặc điểm khó khăn về nguồn  nước khác nhau, làm cơ sở cho các giải pháp tìm kiếm và khai thác tiếp tục. Đó là các khu vực đá vôi  có mực nước ngầm nằm sâu, khu vực đá vôi có mực nước ngầm dao động mạnh, khu vực đồi núi dá ít thấm nước có mực xâm thực nằm sâu.

Phát hiện sự tồn tại và phân bố rộng  của tầng nước ngầm vách núi cùng các đặc điểm của chúng trên các vùng núi cao đá vôi. Tầng nước này có  khả năng cung cấp tương đối phong phú nước sinh hoạt  cho các cụm dân cư vùng cao.

Đề xuất một số giải pháp công nghệ nhằm tạo nguồn nước cung cấp cho dân cư vùng núi cao, trong số này đã thử nghiệm 3 mô hình thực tế về hồ chứa nước sinh hoạt, có khả năng áp dụng rộng.

- Về ứng dụng:

Mô hình công nghệ hồ treo thu trữ cấp nước sinh hoạt đã được thi công thử nghiệm và thí điểm trên qui mô sản xuất có khả năng ứng dụng rộng. Hiện các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và một số địa phương đang nhân rộng mô hình này (đã xây dựng  hơn 100 hồ chứa nhỏ)

 

Những đóng góp mới
. Phát hiện sự tồn tại và phân bố rộng của tầng nước ngầm vách núi (tầng nước epikarst) ở một số vùng núi đá vôi Việt Nam và đưa ra giải pháp khai thác chúng cho cấp nước sinh hoạt. Trong văn liệu thế giới còn ít đề cập tới vấn đề này.
. Xây dựng được công nghệ hồ treo có ý nghĩa áp dụng rộng trong thực tế. Trong văn liệu thế giới chưa thấy đề cập.
  • Phát hiện sự tồn tại và phân bố rộng của tầng nước ngầm vách núi (tầng nước epikarst) ở một số vùng núi đá vôi Việt Nam và đưa ra giải pháp khai thác chúng cho cấp nước sinh hoạt. Trong văn liệu thế giới còn ít đề cập tới vấn đề này.
  • Xây dựng được công nghệ hồ treo có ý nghĩa áp dụng rộng trong thực tế. Trong văn liệu thế giới chưa thấy đề cập.

 

Sản phẩm đề tài
- Các bài báo đã công bố:  1 bài. Giải pháp khoa học công nghê cho việc giải quyết nước sinh hoạt và sản xuất ở vùng cao núi đá Hà Giang. Kỷ yếu Hội thảo KH và Đầu tư “ Vì Hà Giang phát triển”. Hà Nội 4.2011.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Chưa
- Các sản phẩm cụ thể:
. Báo cáo tổng hợp tổng kết đề tài: Lưu trữ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
. 1 hồ chứa nước sinh hoạt thi công theo mô hình công nghệ hồ treo, dung tích 3000 m3, hoàn thành năm 2002, tại xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
. 1 hồ chứa nước dung tích 800 m3thi công theo mô hinh thu trữ nước mặt, hoàn thành năm 2002, tại đội 6 Nông trường chè Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
, 1 hồ chứa nước thi công theo mô hình công nghệ điều tiết nước hang động, dung tích gần 1 triệu m3, hoàn thành năm 2000, tại xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

- Các bài báo đã công bố:  1 bài. Giải pháp khoa học công nghê cho việc giải quyết nước sinh hoạt và sản xuất ở vùng cao núi đá Hà Giang. Kỷ yếu Hội thảo KH và Đầu tư “ Vì Hà Giang phát triển”. Hà Nội 4.2011.

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): Chưa

- Các sản phẩm cụ thể:

  • Báo cáo tổng hợp tổng kết đề tài: Lưu trữ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • 1 hồ chứa nước sinh hoạt thi công theo mô hình công nghệ hồ treo, dung tích 3000 m3, hoàn thành năm 2002, tại xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
  • 1 hồ chứa nước dung tích 800 m3thi công theo mô hinh thu trữ nước mặt, hoàn thành năm 2002, tại đội 6 Nông trường chè Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
  • 1 hồ chứa nước thi công theo mô hình công nghệ điều tiết nước hang động, dung tích gần 1 triệu m3, hoàn thành năm 2000, tại xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Một số hình ảnh của đề tài:

Hồ Tả Lủng

 

Địa chỉ ứng dụng

Các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên.