Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ phòng chống sét cho công trình xây dựng ở Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý địa cầu
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên TS. Nguyễn Xuân Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2010 - 01/01/2012
Tổng kinh phí 600 triệu
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

• Xây dựng quy trình công nghệ phòng chống sét cho công trình xây dựng ở Việt Nam

• Bước đầu chế tạo một số sản phẩm mẫu phục vụ công tác phòng chống sét ở Việt Nam

 

Kết quả chính của đề tài
-về khoa học:
Quy trình khảo sát thiết kế phòng chống sét áp dụng cho Việt Nam. Đây là kết quả chính của đề tài, cập nhật các kiến thức mới, có điểm mới nổi bật là bổ sung quy trình cảnh báo sét sớm.
Chương trình máy tính LPS hỗ trợ thiết kế  chống  sét. Công cụ tiện lợi cho việc đánh giá rủi ro do sét gây nên, đã đăng ký ở Cục bản quyền.
-Bộ thiết bị mẫu minh họa quy trình, gồm thiết bị chống sét đánh thẳng và thiết bị cắt lọc sét đường nguồn và đường tín hiệu.
Báo cáo tổng hợp các giải pháp phòng chống nhằm giảm nhẹ hậu quả thiên tai do dông sét gây ra. Mô tả tổng hợp với  239 trang báo cáo và các phụ lục.
-về ứng dụng:  đã thực hiện đánh giá hệ thống chống sét và đề xuất phương án cải tạo cho các công trình cụ thể.
9. Những đóng góp mới của đề tài
Đề tài đã đề cập đến khả năng tiêu chuẩn hóa  công nghệ cảnh báo sét sớm cho việc bảo vệ an toàn cho con người hay thiết bị, công trình.

Về khoa học:

Quy trình khảo sát thiết kế phòng chống sét áp dụng cho Việt Nam. Đây là kết quả chính của đề tài, cập nhật các kiến thức mới, có điểm mới nổi bật là bổ sung quy trình cảnh báo sét sớm.

Chương trình máy tính LPS hỗ trợ thiết kế  chống  sét. Công cụ tiện lợi cho việc đánh giá rủi ro do sét gây nên, đã đăng ký ở Cục bản quyền.

- Bộ thiết bị mẫu minh họa quy trình, gồm thiết bị chống sét đánh thẳng và thiết bị cắt lọc sét đường nguồn và đường tín hiệu.

Báo cáo tổng hợp các giải pháp phòng chống nhằm giảm nhẹ hậu quả thiên tai do dông sét gây ra. Mô tả tổng hợp với  239 trang báo cáo và các phụ lục.

Về ứng dụng: đã thực hiện đánh giá hệ thống chống sét và đề xuất phương án cải tạo cho các công trình cụ thể.

 

Những đóng góp mới

Đề tài đã đề cập đến khả năng tiêu chuẩn hóa  công nghệ cảnh báo sét sớm cho việc bảo vệ an toàn cho con người hay thiết bị, công trình.

Sản phẩm đề tài
-Danh sách bài báo đã công bố:
1. Hoàng Hải Sơn, Nguyễn Xuân Anh, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành. Xác định một số tham số hoạt động dông sét từ chuỗi số liệu mô phỏng. Tạp chí các khoa học trái đất,33(2)[CĐ], 134-141, 2011.
-Danh sách bằng sáng chế, giải pháp hữu ích:  chương trình máy tính LPS hỗ trợ thiết kế chống sét đã có giấy chứng nhận của  Cục bản quyền.

Danh sách bài báo đã công bố:

- Hoàng Hải Sơn, Nguyễn Xuân Anh, Lê Việt Huy, Phạm Xuân Thành. Xác định một số tham số hoạt động dông sét từ chuỗi số liệu mô phỏng. Tạp chí các khoa học trái đất,33(2)[CĐ], 134-141, 2011.

Danh sách bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: chương trình máy tính LPS hỗ trợ thiết kế chống sét đã có giấy chứng nhận của Cục bản quyền.

 

Khu vực nghiên cứu


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI


Mô hình kiến trúc mô phỏng công nghệ chống sét cho nhà dân, nhà cao tầng và khu công nghiệpThiết kế kim thu sét và mẫu chế tạo (đầu tù và đầu nhọn)


Địa chỉ ứng dụng

Nhà máy khí Dinh Cố, cáp treo Bà Nà, sân bay Nội Bài, Cục Tần số, Tổng công ty điện lực Việt Nam.