Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu và sản xuất xe ô tô điện 2 bánh tự cân bằng
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Tin học và Tính toán
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên TS.NCV. Phạm Hồng Quang
Thời gian thực hiện 01/01/2010 - 01/01/2010
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Xếp loại Chọn
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu thiết kế và sản xuất thử nghiệm loại hình phương tiện dịch chuyển cá nhân mới trong điều kiện thành phố: xe ô tô điện hai bánh dựa trên công nghệ Self-Balancing phục vụ nhu cầu hiện tại của giao thông nội tại khuôn viên Viện KHCNVN. Tiến đến nắm vững và chuyển giao công nghệ sản xuất xe ô tô dịch chuyển cá nhân công nghệ mới vào đời sống Việt Nam phục vụ nhu cầu di chuyển trong khuôn viên trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, khu vực hạn chế sử dụng xe động cơ xăng và hạn chế sân đỗ xe. Dần tạo ra loại hình phương tiện giao thông mới cho thành phố tiết kiệm năng lượng, hạn chế khí thải, tiếng ồn, tăng tiện nghi giao thông và giảm không gian chiếm chỗ, giá thành sản xuất phương tiện.

Kết quả chính của đề tài

Sản phẩm chế tạo thử, thiết kế về cơ khí cũng như tự động điều khiển của hệ thống Self-Balancing.

Thiết kế và mẫu hình xe ngồi hai bánh chạy điện phục vụ nhu cầu đi lại trong khuôn viên hạn chế.

- Về sản phẩm khoa học: Thiết kế xe =ô tô điện tự cân bằng sử dụng nguyên lý ống nhún, cảm biến cần bằng, cảm biến áp lực và trục khuỷu
- Về sản phẩm ứng dụng: 2 mẫu xe thử nghiệm

Những đóng góp mới

Loại hình phương tiện giao thông mới tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, có khả năng triển khai rộng rãi ở Việt Nam và trong các điều kiện đặc biệt trên thế giới

Sản phẩm đề tài

- Các sản phẩm báo cáo khoa học (lưu trong đĩa CD nộp tại Ban KHTC)

- 2 mẫu xe điện 2 bánh tự cân bằng.

Địa chỉ ứng dụng

Đề nghị cho triển khai trước mắt tại Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và sau đó nhân rộng cho các cơ sở khác.