Thông tin Đề tài

Tên đề tài KC.09.11/ 06-10: KC.09.11/ 06-10: Nghiên cứu mối quan hệ nguy cơ dầu tràn và các biến cố địa chất tự nhiên trên vùng biển VN
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên PGS_TS Phan Trọng Trịnh
Thời gian thực hiện 01/01/2008 - 01/01/2010
Tổng kinh phí 3700 triệu đồng
Mục tiêu đề tài

- Làm sáng tỏ vai trò của cấu trúc kiến tạo, kiến tạo trẻ và địa động lực hiện đại trên thềm lục địa Biển Đông Việt Nam đối với nguy cơ tràn dầu tự nhiên cũng như dự báo nguy cơ tràn dầu do các biến cố địa chất.

Kết quả chính của đề tài

- Các số liệu đo GPS đảm bảo tính nguyên thuỷ, trong  định dạng chuẩn có thể sử dụng được với các phần mềm chuyên sâu về phân tích GPS lưu trữ bằng Cdrom
- Kết quả xác định magma trẻ và các đứt gãy từ tài liệu trọng lực vệ tinh.
- Thuê tàu khảo sát địa chất, địa mạo tại dải ven bờ, các đảo ven biển từ Quảng Ninh tới Cà Mau, về tràn dầu tự  nhiên  
- Mô phỏng được hướng chuyển dịch trên mặt và ở các độ sâu khác nhau các hệ thống đứt gãy hoạt động.
- Đưa ra được mức độ nguy hiểm cho từng khu vực và giải pháp cho các khu vực trọng điểm
- Bản đồ kiến tạo và địa động lực hiện đại Biển Đông tỉ lệ 1/1 000 000; Bản đồ phân bố đứt gãy và magma giai đoạn Pliocen-đệ tứ tỉ lệ 1/1000000 đạt độ chính xác về mặt vị trí không gian và thể hiện được các yếu tố kiến tạo chính trong khu vực.