Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu bệnh viêm gan virus thực nghiệm và điêu trị bằng một số hợp chất TN từ thảo dược
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên GS Đái Duy Ban
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

(1) Chứng minh được tính tương đồng kháng nguyên giữa virus viêm gan B người và virus viêm gan vịt. (2) Tạo được mô hình bệnh viêm gan virus trên động vật. (3) Tạo được chế phẩm có tác dụng điều trị bệnh viêm gan. (4) Tạo được thuốc điều trị bệnh viêm gan virus trên vịt.