Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu khả năng sinh các chất hoạt động sinh học của một số loài nấm lớn thuộc Basidiomycetes phân lập từ rừng mưa nhiệt đới Bắc Việt nam”
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác Nghị định thư cấp nhà nước
Họ và tên PGS.TS. Lê Mai Hương
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 950 triệu đồng
Kết quả chính của đề tài
  • Tiếp tục sàng lọc hoạt tính enzyme của các chủng nấm phân lập
  • Thử hoạt tính chống ôxy hoá, hoạt tính kháng sinh và hoạt tính gây độc tế bào các dịch chiết của dịch lên men các chủng nấm phân lập
  • Tách và NC cấu trúc của 5 chất từ nấm MA10 và định tên đến loài.
  • Đón 2 GS Đức sang tổng kết giai đoạn I và khởi động cho giai đoạn tiếp theo vào tháng 11/2008.
  • 1 cán bộ trao đổi và 1 NCS đào tạo tại Đức, 1 cử nhân.