Thông tin Đề tài

Tên đề tài NC sản xuất thuốc chữa bệnh cúmdo virut H5N1 gây ra từ nguồn nguyên liệu trong nướcĐTĐL-2006/01G
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài, đề án độc lập cấp nhà nước
Họ và tên TS. Nguyễn Quyết Chiến
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 4.000 triệu đồng
Kết quả chính của đề tài
  • Các mục tiêu đặt ra đã đạt được. Phần NC dược lý còn nội dung thử tương đương sinh học sắp kết thúc.