Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tạo kit chẩn đoán bệnh than và vi khuẩn than Bacillus anthracis
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên PGS.TS. Ngô Đình Bính
Thời gian thực hiện 01/01/2007 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 250 triệu đồng
Kết quả chính của đề tài
  • Đã sản xuất được kháng nguyên bảo vệ tái tổ hợp từ E. coli với sản lượng 54 µg/ml dịch lên men. Protein PA tái tổ hợp có khối lượng phân tử 98 kDa, trong đó có nhiệt độ thích hợp cho sự cảm ứng tổng hợp protein PA là 300C, nồng độ IPTG là 1mM và thời gian kết thúc cảm ứng là 4 giờ.
  • Đã tinh sạch được protein tái tổ hợp PA bằng cột Probond Nikel Resin. Độ tinh sạch đạt trên 90%.
  • Đã thu nhận kháng thể đặc hiệu kháng kháng nguyên bảo vệ PA tái tổ hợp trên thỏ. Hiệu giá kháng thể thu được là 1/9600.
  • Đã kiểm tra khả năng phản ứng của protein tái tổ hợp PA kháng thể tự nhiên kháng bệnh than bằng phản ứng Western blot. Protein tái tổ hợp có phản ứng đặc hiệu như kháng nguyên của vi khuẩn tự nhiên.
  • Đã sử dụng protein tái tổ hợp PA trong phát hiện kháng thể kháng bệnh than từ 6 mẫu huyết thanh bệnh nhân bằng Dot blot và ELISA. Đã chế tạo bộ sinh phẩm (kit) phát hiện nhanh kháng thể kháng bệnh than trong huyết thanh bệnh nhân bằng kỹ thuật Dot blot và đưa ra quy trình sử dụng kit.
  • Đã chế tạo bộ kit phát hiện tác nhân gây bệnh than Bacillus anthracis và đưa ra qui trình sử dụng kit. Đánh giá hiệu quả sử dụng kit Dot blot chẩn đoán bệnh than dựa trên việc phát hiện kháng thể kháng bệnh than trong 12 mẫu huyết thanh, kết quả cho thấy 5 mẫu cho kết quả dương tính, độ đặc hiệu đạt 100%. Ngoài ra, đã đánh giá được độ đặc hiệu của kit Dot ELISA phát hiện tác nhân gây bệnh than. Độ đặc hiệu đạt 100%. Thời gian bảo quản đến nay đã hơn 6 tháng độ đặc hiệu vẫn đạt 100%. Độ đặc hiệu của kit được đánh giá thông qua việc so sánh với kit PCR khuếch đại gen mã hóa kháng nguyên bảo vệ PA.

Kết quả đào tạo:

Đã đào tạo được 01 thạc sĩ, 02 cử nhân và 02 sinh viên đang làm khóa luận tốt nghiệp.

Sản phẩm đề tài

Sản phẩm khoa học:
Đã đăng hai bài báo (1 trong tạp chí, 1 trong kỷ yếu hội nghị).
Đã  được nhận đơn đăng ký sáng chế (số: 1-2008-03178).