Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 91 về Đại hội Đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong hai ngày 24 - 25/7/2015 Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam long...

Họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 26/01/2015, Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức buổi họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự và chủ trì buổi họp có GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các đồng chí trong tiểu ban.