Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

20/02/2020
Ngày 11/11/2019, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức “Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” tại Hà Nội cho các tổ chức đảng trực thuộc khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Huế. Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm chủ trì hội nghị và truyền đạt các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW và công tác triển khai thực hiện Chỉ thị tại Viện Hàn lâm. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ và chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ cơ sở.

Ngày 11/11/2019, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức “Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” tại Hà Nội cho các tổ chức đảng trực thuộc khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Huế.

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm chủ trì hội nghị và truyền đạt các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW và công tác triển khai thực hiện Chỉ thị tại Viện Hàn lâm. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các đảng bộ và chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ cơ sở.

chithi35

Toàn cảnh Hội nghị tại Hà Nội

chithi35.1

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quang Liêm truyền đạt tinh thần cơ bản của bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW "Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Kế hoạch số 155-KH-/ĐUK "Kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và những công việc cụ thể cần thực hiện ở các tổ chức đảng trong Đảng bộ Viện Hàn lâm. Nội dung Đại hội gồm các nội dung chính như: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu ban chấp hành đảng bộ, chi ủy, chi bộ nhiệm kỳ mới; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Để chuẩn bị công tác Đại hội, Đảng ủy Viện Hàn lâm đã thành lập các Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban phục vụ đại hội và Tổ giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện. Công tác tổ chức đại hội cũng như công tác sau đại hội được trình bày chi tiết, phục vụ trực tiếp và thiết thực cho công tác chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Viện Hàn lâm, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Chỉ thị số 35-CT/TW; đề nghị các cấp ủy cần tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các Hướng dẫn, kế hoạch tổ chức đại hội của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Ban chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế đơn vị để lãnh đạo và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo trang trọng và thành công.

Cùng với Hội nghị tại Hà Nội, Hội nghị tại Tp. Hồ Chí Minh cũng được tổ chức vào sáng ngày 12/11/2019 do đồng chí Bùi Đình Trí, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm chủ trì và truyền đạt các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW cho các tổ chức đảng trực thuộc tại khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Lạt. 

chithi35.3

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan