Họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020

19/03/2020
Ngày 26/01/2015, Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức buổi họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự và chủ trì buổi họp có GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các đồng chí trong tiểu ban.

Ngày 26/01/2015, Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức buổi họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự và chủ trì buổi họp có GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các đồng chí trong tiểu ban.

 

Toàn cảnh buổi họp

Tại buổi họp, đồng chí Hà Duy Ngọ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm đã trình bày bản dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chính nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Từ đầu nhiệm kỳ tháng 8/2010 đến nay, Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng. Dấu ấn đậm nét trong tổ chức và hoạt động của Viện là việc Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VI, Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm kiểm điểm, đánh giá mọi mặt công tác của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời căn cứ vào nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương để xác định phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới cũng như định hướng phát triển lâu dài của Viện.

Trên cơ sở bản dự thảo báo cáo, buổi họp cũng được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp hữu ích để bản báo cáo được hoàn chỉnh. Sau khi tập hợp các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa, tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ họp bàn vào ngày 13/02/2015.

Tác giả: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan