CB Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung

19/08/2020
Quyết định số: 222/QĐ-KHCNVN ngày 16/3/2009 Quyết định số 2276/QĐ-VHL ngày 13/12/2013 Người ký: GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN
Địa chỉ: 321 Huỳnh Thúc Kháng, Thành phố Huế
Viện trưởng: PGS. TS. NCVC. Hoàng Lê Tuấn Anh
Phó Viện trưởng: 1. ThS. Hoàng Ngọc Lin
Quyết định số: 222/QĐ-KHCNVN ngày 16/3/2009
Quyết định số 2276/QĐ-VHL ngày 13/12/2013
Người ký: GS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN
 
ĐỊA CHỈ
321 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Phone: 02343.523.339
Fax: 02343.523.339
Email: vanthu@hueiresd.vast.vn
Website: misr.com.vn
BAN LÃNH ĐẠO
 Viện trưởng: PGS. TS. NCVC.  Hoàng Lê Tuấn Anh
Phó Viện trưởng: 1. ThS. Hoàng Ngọc Lin
   
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
Chủ tịch: PGS.TS.NCVCC Phạm Việt Cường
Phó Chủ tịch: TS. Nguyễn Khoa Hiền
Thư ký: Th.s. Hoàng Thị Bình Minh
Ủy viên: TS. Hoàng Lê Tuấn Anh, TS. Lê Cảnh Việt Cường, TS. Trần Thị Hân, Ths. Tôn Thất Hữu Đạt, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài, PGS.TS. Phùng Thăng Long
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:  Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu phát triển công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

  • Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, địa lý, địa chất, môi trường, nông lâm nghiệp.
  • Nghiên cứu, điều tra cơ bản xây dựng cơ sở dữ liệu, đánh giá tổng hợp các nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên và môi trường (tài nguyên sinh học, vùng ven biển, đầm phá, lưu vực sông, vùng đất ngập nước, ven bờ, khí hậu, năng lượng) làm cơ sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của các tỉnh Duyên hải miền Trung.
  • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu (mực nước biển dâng, lũ lụt, xói lở, lũ quét, bồi lấp cửa biển, sóng thần).
  • Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm trong lĩnh vực hóa học, sinh học, y dược và hóa sinh biển nhằm đánh giá và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên biển và các lĩnh vực khác có liên quan.
  • Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn trong xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; phân tích hóa học, sinh học và môi trường; Hỗ trợ địa phương trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, nhất là nhân lực có trình độ cao.
  • Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực chuyên môn trên.
  • Hợp tác quốc tế với các tổ chức và cá nhân để thực hiện nhiệm vụ của Viện.
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn:
1. Phòng Công nghệ Sinh học
2. Phòng Công nghệ Hóa học
3. Phòng Ứng dụng và Triển khai công nghệ
4. Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng trị (Trụ sở tại Đông Hà)
5.  Trung tâm Sinh học phân tử Nghĩa Đô (Trụ sở tại Thủ đô Hà Nội)
   
Các đơn vị quản lý nghiệp vụ:
- Phòng Quản lý tổng hợp
 
 
Tổng số : 27
Số biên chế: 19
Số hợp đồng: 8
Giáo sư: 0
Phó Giáo sư:1
Tiến sĩ : 5
Thạc sĩ: 13
Cử nhân : 6
Khác: 3
 
 
HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN
 Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ các cấp thuộc các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, công nghệ hóa học, địa lý, địa chất, môi trường, nông lâm nghiệp. Triển khai, tham gia các hội thảo khoa học, đào tạo,…
THÀNH TỰU NỔI BẬT

 a.    Kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học

Trong những năm qua, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung (Viện) đã hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các hoạt động Khoa học và Công nghệ đã từng bước khẳng định tầm quan trọng của tổ chức KH&CN gắn với việc thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương và khu vực Miền Trung, các kết quả đạt được cụ thể như  sau:
-    03 đề tài cấp nhà nước (02 Đã nghiệm thu đạt chất lượng cao).
-    03 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển KH và CN Quốc gia (NAFOSTED) (đang triển khai thực hiện)
-    07 đề tài, dự án cấp Viện Hàn lâm KH&CNVN.
-     10 đề tài, dự án Hợp đồng nghiên cứu với các địa phương (3 đang triển khai).
-     02 đề tài hợp tác quốc tế.
-     127 công trình công bố trên các Tạp chí, hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước, trong đó số bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh sách ISI: (SCI và SCI-E) tăng dần qua từng năm.
-    02 Sách chuyên khảo, 01 giáo trình, 01 sáng chế và 01 giải pháp hữu ích.

b.  Công tác đào tạo sau đại học.

- Trong thời gian qua, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung đã tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác đến nay đã có 11 cán bộ, viên chức hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ và 04 hoàn thành chương trình đạo tạo tiến sĩ có chuyên môn phù hợp.
- Viện tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, phát triển số lượng cán bộ có trình độ tiến sĩ có chuyên môn sâu ở Hà Lan, Nhật Bản, Trung Quốc. Đến hiện tại Viện có 07 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

c.    Về xây dựng tiềm lực cơ sở hạ tầng.

Đến 31/12/2018, Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung đang quản lý sử dụng 03 mục tài sản cố định là Quyền sử dụng đất tại địa chỉ 321 Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Huế; Quyền sử dụng đất tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và đang hoàn thiện hồ sơ để cấp GCN quyền sử dụng đất tại Khu C – Đô thị mới An Vân Dương, Phú Thượng, Phú vang, Thừa Thiên Huế với diện tích 1,7ha. 

Dự án đầu tư xây dựng Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung  tại 321 đường Huỳnh Thúc Kháng đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng với quy mô: bao gồm: Khối nhà làm việc và nghiên cứu (3 tầng); Khối nhà phụ trợ (2 tầng); Các hạng mục phụ trợ. Đảm bảo Quy hoạch tổng thể mặt bằng phù hợp với cảnh quan của khu vực, đảm bảo chất lượng công trình, thỏa mãn về công năng sử dụng, về hình thức kiến trúc. 

Dự án “Xây dựng nhà làm việc Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quảng Trị” tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã đưa vào sử dụng từ năm 2015; với quy mô: Nhà 02 tầng, cấp III, tổng diện tích sàn 450m2; Chiều cao 11.85m. và hệ thống hàng rào quanh khu đất: 5.498m2

Dự án tăng cường trang thiết bị sinh học tại Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung đã và đang thực hiện; nhằm tăng cường hệ thống thiết bị nghiên cứu hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh học, hóa học tại miền Trung.

d.    Về công tác Hợp tác quốc tế.

Tiếp tục tăng cường công tác hợp tác quốc tế, Viện đã cử cán bộ sang Đài Loan, Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, Hà Lan, Mỹ, thỏa thuận hợp tác với Đại học Osaka, Nhật Bản và Khoa Dược, Đại học Quốc gia Chungnam nhằm mục tiêu phát triển và tăng cường hợp tác quốc tế của Viện; cùng thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học giữa hai đơn vị, tận dụng thế mạnh của đối tác quốc tế và đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho Viện, nhằm trao đổi hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ.

e.    Các hoạt động khác

Viện đã xây dựng được mối quan hệ tốt với các tỉnh duyên hải miền Trung, các trường Đại học và các trung tâm đào tạo Khoa học và Công nghệ ở địa phương.Từng bước ổn định tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ, viên chức, lao động và bước đầu đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học công nghệ, giải quyết những vấn đề thực tiễn của khu vực miền Trung cũng như xây dựng các định hướng hoạt động lâu dài cho Viện.

Các kết quả nghiên cứu trong thời gian qua đã dần nâng cao về chất lượng và tính thực tiễn, quy mô của đề tài, dự án cũng ngày càng lớn hơn, tạo tiền đề cho việc xây dựng chiến lược phát triển lâu dài của đơn vị.

Với vị trí địa lý nằm ở khu vực miền Trung, rất giàu tiềm năng tự nhiên, nên Viện vẫn tiếp tục xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và tiếp tục nâng cao về chất lượng và khối lượng nghiên cứu triển khai nhằm góp phần thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ cho khu vực miền Trung.

Qua đó, cho thấy Viện Nghiên cứu Khoa học Miền đã và đang phát triển nâng cao năng lực nghiên cứu xứng đáng là đầu mối của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại khu vực Duyên hải miền Trung./.Tags:
Tin liên quan