CB Viện Hoá sinh biển

13/08/2020
Quyết định thành lập số 470/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 do Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân ký
Trụ sở: Nhà B1, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Viện trưởng: GS. VS. NCVCC. Châu Văn Minh
Phó Viện trưởng: 1. PGS. TS. NCVCC. Phạm Văn Cường
                              2. TS. NCVC. Nguyễn Hoài Nam

Quyết định thành lập số 470/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 do Phó Thủ Tướng Nguyễn Thiện Nhân ký

 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Nhà B1, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3791.7053
Fax: (+84)(24) 3791.7054
Email:vanthu@imbc.vast.vn
 
BAN LÃNH ĐẠO
Viện trưởng: GS. VS. NCVCC. Châu Văn Minh
Phó Viện trưởng: 1. PGS. TS. NCVCC. Phạm Văn Cường
  2. TS. NCVC. Nguyễn Hoài Nam
   
 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC: 19
- Chủ tịch hội đồng: GS.TS. Nguyễn Văn Hùng
- Phó Chủ tịch hội đồng: PGS.TS. Phạm Văn Cường
- Thư ký: TS. Nguyễn Tiến Đạt
- Ủy viên: GS.VS Châu Văn Minh, TS. Hoàng Lê Tuấn Anh, PGS.TS. Đoàn Thị Mai Hương, PGS.TS Phan Văn Kiệm, TS. Nguyễn Hoài Nam, TS. Nguyễn Văn Thanh, TS. Lê Quỳnh Liên, PGS.TS Ninh Khắc Bản, PGS.TS. Nguyễn Quốc Vượng, TS. Nguyễn Thị Minh Hằng, TS. Lê Thị Hồng Minh, TS. Nguyễn Hải Đăng, TS Lê Nguyễn Thành, TS. Nguyễn Xuân Cường, PGS. TS Nguyễn Thị Kim Cúc, TS. Nguyễn Xuân Nhiệm.          
 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng
 • Viện Hóa sinh biển là tổ chức sự nghiệp khoa học có chức năng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ
 • Nghiên cứu cơ bản về các hợp chất thiên nhiên biển, vùng  ngập mặn, vùng ven biển và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Nghiên cứu tìm kiếm các chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật và vi sinh vật biển và mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt tính sinh học của chúng;
 • Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Nghiên cứu tổng hợp, bán tổng hợp và sản xuất các chế phẩm thiên nhiên có hoạt tính sinh học cao;
 • Nghiên cứu tổng hợp hóa dược;
 • Nghiên cứu đa dạng sinh học biển, vùng ngập mặn và vùng ven biển phục vụ lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hóa sinh biển và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm trong lĩnh vực sinh học, hóa sinh biển nhằm đánh giá và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên biển và các lĩnh vực khác có liên quan;
 • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về lĩnh vực hóa sinh hữu cơ;
 • Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa sinh biển.
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC   LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Các phòng chuyên môn

- Phòng Dược liệu biển (Trưởng phòng GS.VS Châu Văn Minh);
- Phòng Hoạt chất sinh học (Trưởng phòng TS. Nguyễn Tiến Đạt);
- Phòng Tổng hợp hữu cơ (Trưởng phòng PGS. TS.Phạm Văn Cường);
- Phòng Nghiên cứu cấu trúc (Trưởng phòng PGS.TS Phan Văn Kiệm);
- Phòng Công nghệ Hóa dược (Trưởng phòng TS. Nguyễn Quốc Vượng);
- Trung tâm Nghiên cứu và phát triển thuốc (Giám đốc trung tâm TS. Lê Nguyễn Thành);
- Phòng Nghiên cứu Tài nguyên sinh vật (Trưởng phòng PGS.TS Ninh Khắc Bản);
- Phòng Công nghệ Sinh học (Phụ trách phòng PGS.TS Phạm Việt Cường).
- Trung tâm tiên tiến về Hóa sinh hữu cơ (Giám đốc Trung tâm PGS. TS Phạm Văn Cường)

Các đơn vị quản lý nghiệp vụ  
- Phòng Quản lý TH (Trưởng phòng CVC. Nguyễn Thị Thanh Xuân).  
 
Tổng số CBVC: 80 cán bộ

Trong đó: 46 biên chế,  34 Hợp đồng dài hạn;

Tiềm lực khoa học: 02 Giáo sư, 04 Phó giáo sư, 23 Tiến sỹ, 17 Thạc sỹ,  32 Cử nhân (kỹ sư), 08 nhân viên hỗ trợ khác

 
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo chức năng và nhiệm vụ của Viện;
 • Hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực hóa học các hợp chất thiên nhiên biển và các lĩnh vực có liên quan. Các đối tác chính: Pháp, Bỉ, Mỹ, Hàn Quốc , Nhật Bản, Belarus và L.B.Nga;
 • Tham gia đào tạo sau đại học.
 
NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Những thành tựu nổi bật năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016:
Số lượng bài báo quốc tế, bài báo trong nước đã đăng: 182 bài trong đó có 89 bài báo quốc tế và 93 bài báo tạp chí quốc gia;

Viện Hóa sinh biển đã thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước; 03 đề tài thuộc chương trình trọng điểm Nhà nước; 01 đề tài Nghiên cứu cơ bản ứng dụng cấp Nhà nước; 04 đề tài theo 7 hướng ưu tiên cấp Viện Hàn lâm; 05 đề tài trọng điểm cấp Viện Hàn lâm; 06 đề tài HTQT; 03 đề tài UDCN cấp Viện Hàn lâm; 01 đề tài độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm; 13 đề tài thuộc Quỹ Nafosted;

Trong 6 tháng đầu năm, Viện Hóa sinh biển đã nghiệm thu cấp cơ sở 01 đề tài cấp Nhà nước, nghiệm thu 01 đề tài ứng dụng công nghệ cấp Vast. Nghiệm thu cấp cơ sở 01 đề tài Độc lập trẻ và 01 đề tài thuộc các hướng ưu tiên cấp Vast. Triển khai đồng bộ các đề tài cơ sở, đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ.

Số lượng phát minh, độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp năm 2015: 02 độc quyền sáng chế.

Một số hình ảnh của Viện Hóa sinh biển

thongtindonvi

thongtindonvi1

thongtindonvi2

Một số hoạt động của Viện Hóa sinh biểnTags:
Tin liên quan