ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÂY NGUYÊN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

03/07/2020
Ngày 15/05/2020 Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra long trọng tại Hội trường Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt.

          Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Hoàng Nghĩa Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội có sự tham dự của 14/15 đảng viên (13 Đảng viên chính thức và 1 Đảng viên dự bị) của Chi bộ.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

          Đại hội đã nghe báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Chi bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên do đồng chí Nguyễn Hữu Toàn Phan, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày. Báo cáo chính trị của Chi bộ đã đánh giá được những kết quả thành tựu chính của Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên đạt được trong 5 năm qua; đánh giá đầy đủ những tồn tại và hạn chế đồng thời nêu ra được các bài học kinh nghiệm thu được qua thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Viện. Báo cáo cũng đã đề ra mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể làm cơ sở cho việc định hướng hoạt động của Viện trong nhiệm kỳ tới 2020 – 2025, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ và một số giải pháp chủ yếu nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đại hội đã góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn Phan, Bí thư Chi bộ báo cáo kết quả hoạt động Chi bộ
nhiệm kỳ 2015 – 2020  và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Nghĩa Sơn đã ghi nhận những kết quả đạt được và gợi ý các nhiệm vụ cần phấn đấu trong nhiệm kỳ tới của Chi bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên. Trên cơ sở đó, Chi bộ Viện tiếp tục xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo để xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

          Đại hội đã tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Toàn Phan (Viện trưởng) tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nông Văn Duy (Phó Viện trưởng) được bầu làm Phó bí thư Chi bộ. Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 02 đại biểu chính thức.

Tặng hoa Chi ủy Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025

          Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua những chỉ tiêu hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự đồng thuận cao và quyết tâm cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội và kết thúc thành công tốt đẹp.

Ảnh lưu niệm Đại hội

 

Nguồn tin: Chi bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên


Tags:
Tin liên quan