ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN ĐỊA LÝ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

03/07/2020
Ngày 05/5/2020 Đại hội Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra long trọng tại Hội trường tầng 9 – Tòa nhà A27, Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

           Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đồng chí Vũ Đức Hoằng, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tới dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội còn có sự tham dự của 31 đảng viên trong Chi bộ.

          Đại hội Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hăng hái thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đại hội được tiến hành với các nội dung sau: (1) tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Chi bộ Viện Địa lý; (2) thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; (4) bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Đồng chí Đào Đình Châm, Bí thư Chi bộ đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Báo cáo đã nêu được vai trò của Chi bộ trong hoạt động lãnh đạo đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Trong 5 năm (2015 – 2020) vừa qua, Viện đã đạt được nhiều thành tích cả về nghiên cứu khoa học (30 đề tài cấp Nhà nước, 05 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Nghị định thư, 17 đề tài cấp Bộ và tương đương) và về công bố, xuất bản đã công bố gần 300 bài báo khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Trình độ lý luận chính trị và chuyên môn trong Chi bộ ngày càng được nâng cao (trình độ lý luận chính trị cao cấp: 05 đồng chí, đang học lớp cao cấp chính trị: 01 đồng chí; Hầu hết đảng viên đều có trình độ trên đại học trở lên. Báo cáo đã đánh giá về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng và công tác xây chi bộ trong nhiệm kỳ, trong đó việc tổ chức cho các cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng thông qua việc tham gia đầy đủ các cuộc họp quán triệt Nghị quyết do Đảng ủy Viện Hàn lâm tổ chức. Thực hiện nghiêm nề nếp sinh hoạt thường kỳ của chi ủy, chi bộ; nêu cao tinh thần phê và tự phê bình trong đảng, đảm bảo tính nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng. Chi ủy quan tâm, tăng cường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Hàng năm, Chi ủy đã triển khai thực hiện đúng nội dung và kế hoạch kiểm tra định kỳ của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm theo quy định tại Điều 30 của Điều lệ Đảng. Hoạt động của các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt; hằng năm công tác Đoàn xếp loại xuất sắc, hoạt động công đoàn đạt công đoàn vững mạnh.

          Đại hội đã thống nhất đánh giá về những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra một số bài học kinh nghiệm thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ cũng như của đồng chí Bí thư Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Căn cứ mục tiêu và phương hướng phát triển của Đảng trong nhiệm kỳ mới từ đó thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chính cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, với một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; hằng năm có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện việc kiểm tra, giám sát đối với 20 – 30% đảng viên trong Chi bộ; phấn đấu đạt tối thiểu 30% tổng số cán bộ của Viện có trình độ tiến sĩ; 100% đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp hoàn thành nghiệm thu theo đúng kế hoạch được giao, đảm bảo số lượng và chất lượng đề ra; số lượng công trình công bố khoa học của Viện tăng 5% hằng năm,… Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm theo nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ do cấp trên giao cho.

Đ/c Vũ Đức Hoằng, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Viện Hàn lâm tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2020 – 2025

          Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy đã ghi nhận, động viên những kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, biện pháp cần khắc phục, đồng thời nêu lên những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Về nội dung thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn bản của Đại hội: các đồng chí đảng viên dự Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong việc đóng góp ý kiến vào các văn bản như: Bản dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ Viện Địa lý, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bản kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, bản Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Đại hội đã nhất trí với đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025 được Chi ủy Chi bộ chuẩn bị trước khi trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN, Đại hội tiến hành bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Đào Đình Châm - Bí thư; đồng chí Lê Văn Hương - Phó Bí thư; đồng chí Dương Thị Lịm - Chi ủy viên. Bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ VIII, nhiệm 2020 – 2025 với số phiếu cao, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn để thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới 2020 – 2025. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

          Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Viện Địa lý đã hoàn thành toàn bộ nội dung với chất lượng cao, biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Nguồn tin: Chi bộ Viện Địa lý


Tags:
Tin liên quan