ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC NHIỆM KỲ 2020 – 2025

29/06/2020
Ngày18/5/2020 Đại hội Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra trọng thể tại Hội trường tầng 4 nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

          Trong bối cảnh cả nước chung tay chống đại dịch Covid-19 nên các đại biểu tham dự đều được thực hiện khai báo y tế và công tác kiểm tra bảo vệ sức khỏe. Tham dự Đại hội có toàn thể 67 đảng viên của Đảng bộ, vắng mặt 02 đồng chí (có lí do). Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng chí Vũ Đức Hoằng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Viện Hàn lâm tới dự và chỉ đạo Đại hội.

          Đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

          Đại hội Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức trong không khí cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội được tiến hành trọng thể với bốn nội dung chính: (i) tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 –2025; (ii) thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (iii) bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; và (iv) bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Chu Hoàng Hà, Bí thư Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học phát biểu khai mạc Đại hội

          Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bao gồm thành tích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng, công tác đào tạo và hợp tác quốc tế. Trong nhiệm kỳ, Viện đã chủ trì 154 đề tài/dự án từ cấp Bộ trở lên, nhiều đề tài Nghị định thư, đề tài/dự án hợp tác với nước ngoài và 02 dự án ODA. Viện đã công bố được 195 công trình đăng trên các tạp chí quốc tế SCI/SCI-E. Ngoài ra, đã công bố được 554 bài báo đăng trên các tạp chí/proceedings quốc gia uy tín, đã xuất bản được 8 cuốn sách chuyên khảo/tham khảo có ý nghĩa khoa học cao và có 35 giải pháp hữu ích/sáng chế do Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận. Bên cạnh đó, Viện cũng đã chú trọng đẩy mạnh hoạt động triển khai ứng dụng, thực hiện chuyển giao nhiều qui trình khoa học công nghệ có giá trị thực tiễn cao. Viện đã luôn quan tâm đến công tác đào tạo, tham gia đào tạo trên 50 NCS, hàng trăm Thạc sỹ và nhiều cử nhân thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học, Sinh học v.v

          Đồng thời đã chủ động, tích cực trong việc tư vấn, thẩm định, hỗ trợ phân tích các vấn đề nóng của xã hội như tham gia việc xác định sự cố môi trường biển do Formosa gây ra vào tháng 4/2016, sự cố cá chết hàng loạt tại Hồ Tây vào tháng 10/2016. Các nhà khoa học của Viện cũng đã nhận được giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho Công trình Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vaccine cúm gia cầm subtype A/H5N1 ở Việt Nam.

       Đại hội đã thống nhất về đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015 – 2020, dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, từ đó thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, với một số chỉ tiêu cụ thể như sau: xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo mọi hoạt động của Viện; 100% đảng viên đăng ký và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt chất lượng đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Số lượng công trình khoa học của Viện công bố trên các tạp chí quốc tế tăng 5% hàng năm, tăng số lượng văn bằng sở hữu trí tuệ; Làm chủ được ít nhất 2 công nghệ cốt lõi, tiên tiến; tiếp tục lãnh đạo tốt các hoạt động đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh) nhằm phát huy tốt vai trò của các đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phong trào hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, phong trào xanh sạch đẹp nơi làm việc và nâng cao đời sống của cán bộ viên chức.

          Đại hội đã thảo luận về Chương trình hành động để cấp ủy khóa mới tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

          Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Liêm đã nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Viện Công nghệ sinh học, sự nỗ lực cố gắng đóng góp của toàn thể cán bộ viên chức của Viện trong thành tích chung, đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Viện; Đồng chí cũng đã đóng góp các ý kiến cụ thể để hoàn thiện bản Báo cáo chính trị nhằm làm nổi bật vai trò lãnh đạo mang tính quyết định của của Đảng ủy, các Chi ủy, các chi bộ và toàn thể đảng viên, đặc biệt là những đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, chủ nhiệm các đề tài, nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng ủy và từng đảng viên cần đánh giá đúng những điều kiện thuận lợi và những khó khăn thách thức để lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, có đóng góp xứng tầm của một trong những Viện lớn nhất Viện Hàn lâm trong công tác chung của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

          Đại hội cũng đã được nghe các tham luận của ba chi bộ và các ý kiến đóng góp của các đảng viên tham gia Đại hội.

          Đại hội đã nhất trí với đề án nhân sự do cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình, và đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học gồm 06 đồng chí. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành được bầu với số phiếu cao, có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực thực tiễn, đảm bảo tính liên tục, kế thừa và đổi mới của Đảng ủy. Đồng chí Chu Hoàng Hà được Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu giữ Bí thư Đảng ủy. 

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Công nghệ Sinh học nhiệm kỳ 2020 – 2025


          Đại hội đã bầu được Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, với 1 đại biểu đương nhiên.

          Nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, Đại hội diễn ra theo đúng quy định: làm việc nghiêm túc, dân chủ và với tinh thần trách nhiệm cao, đã hoàn thành toàn bộ các nội dung với chất lượng tốt. Các đại biểu tham dự đại hội đánh giá cao tính dân chủ, minh bạch trong thảo luận xây dựng văn kiện và nhân sự đại hội. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết của Đại hội. Đại hội Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp./.

Nguồn tin: Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học


Tags:
Tin liên quan