03/07/2020

Ngày 05/5/2020, Chi bộ Ban Hợp tác quốc tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.  

03/07/2020

Ngày 15/05/2020 Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra long trọng tại Hội trường Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, 116 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đà Lạt.

03/07/2020

Ngày 05/5/2020 Đại hội Chi bộ Viện Địa lý nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra long trọng tại Hội trường tầng 9 – Tòa nhà A27, Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc...

03/07/2020

Ngày 15 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Viện Nghiên cứu hệ gen tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại Nhà A17, Viện Nghiên cứu hệ gen.

03/07/2020

Ngày 13 tháng 05 năm 2020, Đại hội Chi bộ Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiến hành trọng thể tại trụ sở số 1 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

30/06/2020

Ngày 8/5/2020 Chi bộ Viện Sinh học nhiệt đới đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

29/06/2020

Sáng 20/5/2020, Chi bộ Viện Hải dương học đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo – Vì sự phát triển khoa học công nghệ biển bền vững”.

29/06/2020

Ngày18/5/2020 Đại hội Đảng bộ Viện Công nghệ sinh học lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra trọng thể tại Hội trường tầng 4 nhà A10, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công...

26/06/2020

Ngày 19/5/2020, Chi bộ Viện Kỹ thuật nhiệt đới đã tổ chức trọng thể Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

26/06/2020

Ngày 05/05/2020 Chi bộ Viện Toán học đã tiến hành trọng thể Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.