Thông tin nổi bật

13:07:28 - 20/02/2020

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 91 về Đại hội Đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong hai ngày 24 - 25/7/2015 Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam long...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 91 về Đại hội Đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong hai ngày 24 - 25/7/2015 Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam long...

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 11/11/2019, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức “Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” tại Hà Nội cho các tổ chức đảng trực thuộc khu vực Hà Nội, Hải Phòng,...